Blog

Klávesové skratky v Exceli

Learn2Code tím - 05.07.2017 - Tipy a triky

Pripravili sme pre teba zoznam klávesových skratiek pre Excel 2010. Tento blog popisuje najpoužívanejšie klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Microsoft Excel 2010 pre Windows. Ak používaš Mac, namiesto Ctrl je potrebné použiť klávesu Cmd.


Kopírovanie
Ctrl + C Kopírovanie
Ctrl + X Vystrihnutie
Ctrl + V Prilepenie
Formátovanie
Ctrl + B Zmení text na tučný
Ctrl + I Zmení text na kurzívu
Ctrl + U Podčiarkne text
Ctrl + = Pridá vonkajšie orámovanie
Práca so súborom
F12 Uložiť ako
Ctrl + O Otvorenie existujúceho zošitu
Ctrl + N Vytvorenie nového zošitu
Ctrl + S Uloženie zošitu
Výber buniek
Ctrl + Home Presunie kurzor do prvej bunky
Ctrl Podržte Ctrl a môžete označiť viac objektov naraz
Shift Označte prvý objekt, podržte Shift a označte
posledný objekt. Označia sa všetky objekty medzi
Ctrl + A Označí celú tabuľku v ktorej sa nachádza
práve označená bunka
Ctrl + ← Presunie kurzor doľava na začiatok tabuľky
Ctrl + → Presunie kurzor doprava na koniec tabuľky
Ctrl + ↑ Presunie kurzor hore na začiatok tabuľky
Ctrl + ↓ Presunie kurzor dole na koniec tabuľky
Ctrl + medzera Označí celý stĺpec
Shift + medzera Označí celý riadok
F2 Úprava textu práve označenej bunky
Rôzne
Ctrl + F Nájde alebo nahradí text
Ctrl + Z Presunie o 1 krok dozadu
Ctrl + Y Presunie o 1 krok dopredu
F4 Zmení adresu bunky z relatívnej
na absolútnu a naopak
Ctrl + , Zobrazí alebo skryje všetky vzorce
F1 Zobrazí nápovedu
Ctrl + F1 Zobrazí alebo skryje pásy na hlavnom paneli
Alt + F8 Otvorí ponuku pre nahrávanie makier
Shift + F2 Vloží do bunky komentár


Súbor s klávesovými skratkami v Exceli si môžeš stiahnuť odtiaľto.


Plus bonusová časť: videotutoriál, ako si upraviť vzhľad Excelu podľa svojich preferencií.Logo facebook

Learn2Code tím

Učíme ľudí dizajnovať, robiť webstránky a programovať. Naše prezenčné kurzy nájdeš vo viacerých mestách na Slovensku a pomocou online kurzov sa môžeš vzdelávať z pohodlia domova.


Najvtipnejšie programátorské GIFká

Tipy a triky

Keďže sa teraz trošku pohybujem v IT komunite ľudí, poznám niekoľko programátorov. A tak si stále hovorím (alebo myslím), že skutočne trávia za PC celé...

Ako naprogramovať kalkulačku v Jave

Tipy a triky

Dnes sa naučíme základné operácie v Jave, ktoré si ukážeme pri programovaní jednoduchej kalkulačky. Okrem iného sa naučíme: vypísať zadaný textuložiť...

Tvorba fotomontáže v 7 krokoch

Tipy a triky

Povedal by si, že budeš niekedy schopný vytvoriť fotomontáž vo Photoshope? Prečítaj si tento článok a dodrž nasledovné postupy. Vďaka tomu budeš schopný...