Blog

Ako naprogramovať kalkulačku v Jave

Learn2Code tím - 05.05.2017 - Tipy a triky

Dnes sa naučíme základné operácie v Jave, ktoré si ukážeme pri programovaní jednoduchej kalkulačky. Okrem iného sa naučíme:

 • vypísať zadaný text
 • uložiť hodnoty pre premenné typu String a int
 • vytvorenie vstupu pre užívateľa
 • parsovanie textu na čísla
 • podmienky a jednoduché vetvenie
 • základné matematické výpočy v Jave

Program kalkulačka v Jave

Čo teda chceme, aby náš program vedel urobiť?

 1. Dokáže zaznamenať 2 čísla zadané užívateľom do konzoly
 2. Dokáže podľa inštrukcií zadaných užívateľom do konzoly určiť operáciu (+, -, x, /)
 3. Dokáže zo zadaných udajov vykonať výpočet a výsledok vypísať

Po dokončení by program mal vyzerať nasledovne:

*nezabudnite si nastaviť podporu UTF 8, pretože znaky ľšťžýážä to brať nebude

Počas programovania vlastnej kalkulačky ju môžete použiť ako šablónu a pokiaľ objavíte vo svojom programe chybu, môžete si ju podľa šablóny opraviť.

Poďme si vysvetiť, ako sme takýto program vytvorili.

Zatiaľ si nebudeme vysvetľovať základnú štruktúru programu, pretože sa jedná o zložité a pre začiatočníkov ťažko pochopiteľné pojmy (balík, trieda, metóda ...). Viac sa o štruktúre programu dozviete, keď sa budeme venovať objektovo orientovanému programovaniu (OOP). Do programu opíšte to, čo vidíte v šablóne.

Vypísanie textu

Jednou z najjednoduchších vecí, ktoré budeme od našej aplikácie chcieť, je vypísať nejaký text. K tomu použijeme príkaz System.out.println(“Text“) ; Ako sa dozvieme neskôr, do zátvoriek môžeme namiesto textu v úvodzovkách napísať názov premenej a program nám vypíše jeho program. Tento príkaz nám odriadkuje text v programe, pokiaľ chceme namiesto odriadkovania pokračovať na rovnakom riadku, použijeme príkaz System.out.print(“Text“);

Bodkočiarka nám predstavuje koniec jedného príkazu.

V našom programe ho použijeme k vypísaniu inštrukcií pre užívateľa. Prázdne úvodzovky nám poslúžia pre vytvorenie prázdneho riadku.

Premenné typu String a int

Premenné sú názvy, ktoré zastupujú určité číslo alebo text, ktorý je v nich uložený. Pred názvom premennej určujeme typ premennej. Pre číslo slúži int a pre text String.

Ukážme si niekoľko príkladov:

int a = 5;

String b = “Ahoj“;

Pokiaľ by sme chceli v kóde vypísať premennú, použijeme príkaz System.out.println(a); Samozrejme môžeme vypísať niekoľko premenných vedľa seba kľudne aj s obyčejným textom a to pomocou znamienka + . Kód by potom mohol vyzerať nasledovne:

System.out.println (a + b + “Text“) ;

Hodnoty premenných sa môžu počas priebehu programu meniť. Pokiaľ budeme operovať s premennou, ktorá už bola definovaná (bol u nej určený typ), nebudeme znovu jej typ určovať:

int a= 5;

a=6;

Dávajte si pozor na veľké a malé písmená. Pri Stringu sa píše prvé písmeno veľké, pretože sa jedná o referenčný dátový typ, zatiaľčo int je primitívny dátový typ. Tým sa však zatiaľ nebudeme zaoberať.

V našom programe si určíme premenné int cislo1, int cislo2, int vysledok a String operácia.

Vytvorenie vstupu pre užívateľa

Ďalej budeme chcieť, aby bol náš program interaktívny. Teda, aby tu dochádzalo k obojstrannej komunikácii medzi počítačom a užívateľom. K tomu si vytvoríme užívateľský vstup. Najskôr si úplne na začiatok kódu pridáme metódu import java.util.Scanner; ktorá nám sprístupní funkcie pre vstup užívateľa z konzoly. Do hlavného bloku kódu si potom nadefinujeme premennú, ktorá nám ponesie Scanner:

Scanner sc= new Scanner (System. in) ;

Zátvorka nám tu bude definovať diakritiku, ktorú použijeme. Pokiaľ vám nebude fungovať tento kód, skúste napísať: Scannee sc = new Scanner(System.in, “Windows-1250“);

Vstup vykonáme tak, že ho priradíme ako hodnotu k premennej pomocou príkazu:

sc. nextLine() ;

Mohlo by to vyzerať asi takto: String vstup = sc. nextLine() ;

V programe získame od užívateľa hodnotu pre cislo1, cislo2 a operáciu

Počítač prečíta vstupy od užívateľa vždy ako text. Čo však v prípade, keď budeme chcieť od užívateľa zadať číslo? K tomu slúži tzv. parsovanie.

Parsovanie

Funkcia parsovania nám slúži, pokiaľ chceme previesť užívateľom zadaný text na číslo. K tomu použijeme funkciu int nazovpremennej = Integer.parseInt(sc.nextLine() );

V našom programe nám poslúži na prevedenie vstup u premenných cislo1 a cislo2 z textu na číslo.

Podmienky

Pokiaľ chceme, aby prebehla časť kódu len pokiaľ sú splnené určité podmienky, použijeme k tomu funkciu if. Pokiaľ nie sú splnené podmienky, časť kódu bude preskočená a bude sa pokračovať až za ňou.

Podmienky píšeme do zátvoriek za kľúčové slovo if a príkazy do zložených zátvoriek.

a=1
 
if (a==1) {
         System.out.println(“Ahoj“) ; }

Pri podmienkach používame ==

Pri textových premenných používáme namiesto == funkciu equals()

String a = “Ahoj“
 
if (a. equals(“Ahoj“){
         System.out.println (“Čau“) ; }

Je možné používať ďalšie matematické funkcie ako napríklad porovnávanie (<, >). V našom programe pomocou štyroch if funkcií zistíme, akú zadal užívateľ operáciu a podľa toho vykonáme výpočet. 

Matematické operácie

V Jave môžeme pracovať s rôznymi matematickými funkciami:

Napríklad int a=1+2;

Samozrejme je možné nahradiť čísla premennými, napr. int a= b – c ; V našom programe vypočítame výsledok pomocou vysledok= cislo1 [operacia] cislo2;


Dúfam, že sa vám podarilo vytvoriť vlastnú funkčnú kalkulačku. Pokiaľ stále máte problémy, skúste ešte skontrolovať, či:

 • nechýba na konci niektorého príkazu bodkočiarka,
 • sú správne umiestnené zložené zátvorkyJsou správně umístěné složené závorky
 • sú veľké a malé písmená zapísané správne

Pre dnešok to bude všetko. Java videotutoriál pre začiatočníkov nájdete tu a úplne zadarmo.


Logo facebook

Learn2Code tím

Učíme ľudí dizajnovať, robiť webstránky a programovať. Naše prezenčné kurzy nájdeš vo viacerých mestách na Slovensku a pomocou online kurzov sa môžeš vzdelávať z pohodlia domova.


Tvorba fotomontáže v 7 krokoch

Tipy a triky

Povedal by si, že budeš niekedy schopný vytvoriť fotomontáž vo Photoshope? Prečítaj si tento článok a dodrž nasledovné postupy. Vďaka tomu budeš schopný...

12 zdrojov na fotky pre tvoj web zadarmo

Tipy a triky

Každý, kto má svoj vlastný blog alebo webstránku, veľmi dobre pozná problém s fotografiami a obrázkami k článkom, príspevkom a blogspotom. Pokiaľ nie si...

16 Photoshop pluginov, ktoré ti zjednodušia život

Tipy a triky

Áno, každý z nás chce ušetriť čas a platí to aj pri Photoshope. Preto existujú pluginy. Teda akési rozšírenia, vďaka ktorým ušetříš kopu času. Určite...