Linda Lukačková

Ako tréner osobnostného rozvoja sa zameriavam hlavne na rozvíjanie kľúčových silných ale aj slabých stránok osobnosti, pretože aj tie slabé sa dajú rozvíjať. Nie je dobré ich ignorovať ani potláčať. Keď získame zručnosť ovládať svoje schopnosti vedome, začneme usmerňovať svoj život omnoho efektívnejšie aj v oblasti kariéry.

Nie len v oblasti osobných vzťahov ale aj v oblasti kariéry ako je manažment, sales, či recruit je základným pravidlom úspechu schopnosť vedomej komunikácie.

Toto sú základné oblasti, na ktoré sa v mojej praxi zameriavam. Veľmi sa mi osvedčila práve kombinácia koučovania a mentoringu s rôznymi nástrojmi ako je farebná typológia alebo osobnostné archetypy. Cieľom každého stretnutia alebo školenia je odhaliť čo najviac o Vašich schopnostiach, o ktoré sa môžete v živote i v práci oprieť, dôverovať si a porozumieť sebe aj iným.