Slavko Felix

Felix objavil možnosť “View Source” vo svojom prehliadači už v roku 1995 a odvtedy zažil vzostup aj pád rôznych techník i technológií. Tabuľkový design a JavaScriptové rollovery boli len začiatok, neskôr okúsil Flash a časom zvládol aj PHP a SQL. O 20 rokov neskôr je jasné, že nové triky sa vo svojej práci môže naučiť každý deň a momentálne obľubuje AngularJS, Node.js a NoSQL.