C++ Pre-Intermediate (mierne pokročilý)

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 6h 26m 4s
Course chapters 24 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

Kurz C++ Pre-Intermediate (mierne pokročilý) je určený všetkým poslucháčom, ktorí majú zvládnuté základy jazyka C++ a chcú sa v jazyku C++ ďalej zdokonaľovať. Základy jazyka sa vyučujú v predchádzajúcich dvoch kurzoch - C++ Elementary a C++ Elementary II. Tým, ktorí nemajú tieto základy, odporúčam najskôr pozrieť tieto dva kurzy.

Jazyk C++ je stále veľmi využívaným jazykom. Jeho prednosťami sú okrem iného aj pointrová aritmetika a objektovo orientované programovanie. Práve tieto techniky rozoberám v druhej časti kurzu. Okrem spomínaného nájdeš v kurze návod ako zapísať v jazyku C++ triediace algoritmy ShakeSort a HeapSort. Kapitolu s triediacim algoritmom ShakeSort som pre teba vytvoril viac menej pre zábavu. Naproti tomu kapitola s triediacim algoritmom HeapSort bola pre teba vytvorená, aby si si zdokonalil svoju algoritmickú pamäť, tiež analytické a logické myslenie. K C++ patria algoritmy a budem preto vám v každom kurze nejaký predstavím. Spomínaný HeapSort je veľmi efektívny, pretože jeho výpočtová náročnosť je menšia a je porovnateľná s algoritmom QuickSort. A čo znamená výpočtová náročnosť: Pozri kurz a uvidíš.

Ďalej som si pre teba pripravil kapitolu o tom, ako sa vytvárajú enumerátory, ktoré sa pre teba stanú tiež užitočnými, ak vieš, kde ich využiť. Potom pokračujeme vysvetlením vstavaných funkcií do štandardnej knižnice cmath. Cmath ti pomôže, aby si nemusel všetky matematické operácie programovať nanovo. Len tak pre zaujímavosť akoby si naprogramoval 2 odmocninu z čísla 10, či arcus tangens 0.5. Odporúčam teda použiť spomínanú knižnicu.

Ďalej ťa na príklade Fibbonaciho postupnosti prevediem rekurzívnymi funkciami. Takýmito funkciami môžeš naprogramovať aj výpočet determinantu matice, či niečo z kombinatoriky. Príkladom môžu byť variácie, kombinácie, faktoriál a iné. Kurz teda v sebe zahŕňa aj niečo z matematického aparátu, s ktorým môžeš po absolvovaní tohto kurzu narábať.

Okrem spomínaného sa naučíš preťažovať funkcie a operátor, čo využiješ aj v objektovo orientovanom programovaní. Pri preťažení funkcií, čo nie je nič zložité, ťa naučím aj to, čo sú implicitné parametre funkcií.

V jednej za kapitol spomínam aj generátor pseudonáhodného čísla. Už nebudeš musieť zadávať 20, 30 či 50 prvkov poľa z klávesnice. Postačia ti na to dve vstavané funkcie jazyka C++ a operátor modulo, ktorý sme už mimochodom preberali. K tomu sa dozvieš, čo je v skutočnosti náhodné číslo, pseudonáhodné číslo a aký je medzi nimi rozdiel.

Skoro v závere nájdeš päť kapitol o objektovo orientovanom programovaní. Naučíš sa, čo sú pojmy OOP, OOD, trieda, objekt, konštruktor, deštruktor, priamy či nepriamy prístup k dátovým členom. Túto problematiku sme však zďaleka ešte nevyčerpali a bude pokračovať aj v ďalšom kurze jazyka C++. 

Skoro ku každému videu máš praktickú ukážku, kde priamo ukazujem, ako sa kód v C++ tvorí, samozrejme súvisiac s problematikou danej kapitoly. Na záver ťa ešte prevediem často používaným klávesovými skratkami v prostredí Microsoft ® Visual Studio ® 2019, s ktorými si uľahčíš svoju prácu v tomto prostredí.

Pre koho je online kurz určený

Kurz je určený všetkým frekventantom, ktorí majú základy jazyka C++, to znamená tým, čo už absolvovali predchádzajúce dva kurzy. Je určený ďalej programátorom pre osvieženie a zopakovanie problematiky, ktorú v kurze preberám, ale celkovo všetkým tým, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a majú chuť programovať. Ja vždy hovorím, že priemerný človek s húževnatosťou dosiahne viac ako lenivý inteligentný človek.

Čo všetko dostaneš

  • 17 kapitol vrátane INTRA a OUTRA, pričom niektoré kapitoly majú aj podkapitolu, alebo sú rozdelené do viacerých shot-ov, čomu v skutočnosti zodpovedá náročnosť kurzu Pre-Intermediate,
  • prezentáciu ku každej kapitole, kde sú vždy uvedené tipy na záver,
  • diskusné fórum, kde odpoviem na tvoje otázky,
  • test vo forme editovateľného PDF, ktorým si overím úroveň tvojich znalostí,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garanciu vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom,
  • veľa obrázkov, ktoré sú súčasťou prezentácií, na ktorých názorne demonštrujem preberanú problematiku,
  • blog, v ktorom som rozoberal teóriu prvočísel a Eratostenovo sito.

Zoznam kapitol online kurzu

Intro
1. Triediaci algoritmus Shake Sort
2.1 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 1
2.2 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 2  
2.3 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 3
2.4 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 4
2.5 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 5
2.6 Generátor pseudonáhodného čísla
3. Enumerátory 
4. Knižnica cmath 
5. Rekurzívne funkcie
5.1 Alternatíva výpisu Fibonacciho postupnosti for slučkou
6. Preťaženie funckií a implicitné parametre funkcií 
7. Preťaženie operátora 
8. Ukazovatele I. 
9. Ukazovatele II.
10. Objektovo orientované programovanie - teória 
11. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (1)
12. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (2)  
13. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (3)  
14. Objektovo orientované programovanie - zhrnutie 
15. Často používané klávesové skratky v prostredí MVS
Outro 

Online kurz C++ Pre-Intermediate (mierne pokročilý) je možné vyskúšať aj zdarma!