Kotlin pre začiatočníkov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.2 z 5

Hodnotenie

5x
64%
4x
0%
3x
27%
2x
9%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 6h 13m 32s
Course chapters 64 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis programovacieho jazyka Kotlin

Kotlin je programovací jazyk vyvíjaný firmou JetBrains, ktorá produkuje množstvo kvalitných vecí, ako napríklad IntelliJ IDA vývojové prostredie, ReSharper tool, PHP Storm a iné.

Kotlin sa považuje za budúcnosť v písaní Android aplikácií. Obrovskou výhodou Kotlinu je to, že je kompatibilný s programovacím jazykom Java. Kotlin sa preloží do bytecodu tak ako Java a teda je spustiteľný všade tam, kde aj Java.

Kotlin je moderný programovací jazyk, ktorý je konzistentný, medzioperačný a bezpečný. Čo sa týka syntaxe, Kotlin je na prvý pohľad takmer na nerozoznanie od Javy.

Ak vieš programovací jazyk Java a naučíš sa aj Kotlin, budeš môcť používať obidva jazyky v tvojich programoch naraz. Kotlin drasticky redukuje množstvo nadbytočného takzvaného boiler plate kódu. To, čo vieme v Jave napísať na 20 riadkov, napíšeme v Kotline na 1 riadok. Na pozadí Kotlin doplní všetko, čo treba.

Takto by kód vyzeral v jazyku Java:

public class Auto {
  private final String nazov;
  private final int pocetDveri;
  public Auto(String nazov) {
    this(nazov,4);
  }
  public Auto2(String nazov, int pocetDveri) {
    this.nazov = nazov;
    this.pocetDveri = pocetDveri;
  }
  public String getNazov() {
    return nazov;
  }
  public int getPocetDveri() {
    return pocetDveri;
  }
}

To isté vieš napísať v Kotline takto:

class Auto (val nazov: String, val pocetDveri: Int = 4) {
}

Čo sa naučíš?

V tomto kurze sa naučíš základy programovania, základné programovacie štruktúry a aj komplikovanejšie časti jazyka ako sú triedy, funkcie, rozhrania, dedičnosť, OOP, companion object, extension funkcie a iné. V kurze si spolu spravíme malú aplikáciu na správu príjmov a výdavkov, pri ktorej budeme využívať princípy OOP a jazyk Kotlin.

Verím, že ťa programovací jazyk Kotlin zaujal a rozhodneš sa ho naučiť.

Čo potrebuješ vedieť?

Jazyk Kotlin vysvetľujem od úplných základov, teda nie je potrebná žiadna znalosť iného programovacieho jazyka. Ak ovládaš jazyk Java alebo iný programovací jazyk, je to len výhoda.

Čo všetko dostaneš?

 • 54 kapitol online kurzu
 • viac ako 6 hodín videomateriálu
 • domáce úlohy na precvičenie,
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátanie peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný
 • moderované diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor

Zoznam kapitol online kurzu

01 Konfigurácia Kotlin pluginu

02 Kotlin v skratke

03 Java to Kotlin konvertor nastavenia

04 Prvý projekt v Kotline

05 Čo sa nachádza v našom prvom programe

06 Kotlin File

07 Komentovanie kódu

08 Balíky

09 Premenné

10 Úvod k triedam, var a val na príklade

11 Type aliases

12 Nullable premenné, safe operátor, let ...

13 Porovnávanie 1

13b Ako pracuje Java s pamäťou

14 Porovnávanie 2

15 Podmienka if

16 When príkaz

17 Blok kódu ako výraz

18 Primitívne dátové typy

19 Polia 1

20 Polia 2

21 List (zoznam)

22 For cyklus

23 String templates

24 Raw String

25 Premenné a ich dostupnosť

26 Zložené operácie, podmienky, cykly

27 While loop

28 Break, continue v cykloch

29 Cyklus s názvom – Named loop

30 Casting a Smart casting

31 Dátové typy, Any, Unit

32 When a typy

33 Enum

34 Range

35 OOP prístup

36 Modifikátor prístupu

37 Triedy a konštruktory

38 Properties

39 Premenné mimo tried a funkcií

40 Data classes

41 Funkcie

42 Extension functions

43 Dedičnosť

44 Abstraktné triedy

45 Rozhranie

46 Rozhranie ako brána

47 Object - Singleton

48 Companion object

Aplikácia 6 videí

Domáce úlohy

Online kurz Kotlin pre začiatočníkov je možné vyskúšať aj zdarma!