Nemčina: gramatika

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 34m 46s
Course chapters 41 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Možno mi nie každý dá za pravdu, ale nemčina je pekný jazyk a určite nie je nemožné sa ju naučiť 🙂  Veľmi často nemčina odrádza tým, že má veľa pravidiel a už hneď na začiatku sa musíme veľa týchto pravidiel naučiť, aby sme mohli vytvoriť čo i len jednoduchú vetu. 

Tento online kurz nemeckého jazyka a gramatiky vám pomôže pri osvojovaní si nemčiny, prevedie vás jednotlivými zákutiami nemeckej gramatiky. Sekcia Úvod do nemčiny vám priblíži nemčinu ako takú a napovie vám, čo od nej čakať, aké zmeny sú tam v porovnaní so slovenčinou, na čo si dať pozor a všimnúť si.

Na to, aby sme vedeli skladať aj jednoduché vety, potrebujeme vedieť, ako sa slovesá časujú - je to v podstate rovnaké, ako v slovenčine, každá osoba má svoju koncovku slovesa. V sekcií Slovesá sa pozrieme na časovanie slovies od tých najjednoduchších až po rôzne výnimky. 

Modálne slovesá sú samostatná sekcia, ale to len preto, že majú svoje určité špecifiká, ktoré sa treba naučiť. Treba tiež dať pozor pri časovaní týchto slovies a na jedno hlavné pravidlo, ktoré platí pri všetkých modálnych slovesá. V sekcií Modálne slovesá si každé sloveso podrobne prejdeme. 

V ďalších sekciách si priblížime ostatné gramatické kategórie, slovné druhy a vetné členy. A presvedčím vás, že všetko, dokonca aj členy v nemčine, sa dajú v pohode naučiť. :)  Tak čo poviete, ideme na to?

Čo sa naučíš?

 • slovesá (sein, haben, werden),
 • modálne slovesá (wollen, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wissen, möchten),
 • zámená,
 • množné číslo,
 • členy v nemčine,
 • prídavné mená.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o nemeckom jazyku,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol online kurzu

Úvod do nemčiny    

 • Úvod do nemčiny  
 • Výslovnosť  
 • Slovosled v nemčine  
 • Zložené slová  
 • Zápor v nemčine  

Slovesá 

 • Sloveso SEIN  
 • Pravidelné časovanie slovies  
 • Nepravidelné časovanie slovies  
 • Sloveso HABEN  
 • Sloveso WERDEN  
 • Slovesá s odlučiteľnými predponami  
 • Slovesá s neodlučiteľnými predponami  
 • Slovesá s odlučiteľnými aj neodlučiteľnými predponami  

Modálne slovesá 

 • Modálne slovesá - úvod  
 • Modálne sloveso - WOLLEN  
 • Modálne sloveso - DÜRFEN  
 • Modálne sloveso - KÖNNEN  
 • Modálne sloveso - MÖGEN  
 • Modálne sloveso - MÜSSEN  
 • Modálne sloveso - SOLLEN  
 • Modálne sloveso - MÖCHTEN  
 • Modálne sloveso - WISSEN  

Zámená    

 • Opytovacie zámená  
 • Privlastňovacie zámená  
 • Zámená v datíve  
 • Zámená v akuzatíve  

Množné číslo    

 • Člen množného čísla  
 • Prídavné mená v množnom čísle  
 • Prídavné mená po nulovom člene v množnom čísle  
 • Tvorenie množného čísla  
 • Prídavné mená v množnom čísle - porovnanie  

Členy v nemčine    

 • Členy v nemčine - úvod  
 • Rozdelenie členov v nemčine  
 • Určenie rodu podstatných mien  
 • Určitý člen  
 • Neurčitý člen  

Prídavné mená  

 • Prídavné mená a určitý člen  
 • Prídavné mená a neurčitý člen  
 • Prídavné mená a nulový člen  
 • Prídavné mená a členy - porovnanie  

Iné

 • Rozkazovací spôsob
Online kurz Nemčina: gramatika je možné vyskúšať aj zdarma!