Nette framework pre pokročilých

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 15h 55m 38s
Course chapters 69 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

Toto je online kurz Nette pre pokročilých. V kurze si najskôr zrefaktorujeme kód z kurzu Nette pre začiatočníkov tak, aby bol čistý a podľa BestPractices. Akonáhle budeme mať všetko zrefaktorované, tak sa pozrieme na to, ako sa tvoria komponenty, ako funguje životný cyklus presenteru a prečo je nutné ho dodržiavať. 

Následne si vytvoríme jednoduchý ACL mechanizmus, vďaka ktorému zamedzíme prístup používateľom do častí aplikácie, v ktorých nemajú čo robiť, celú aplikáciu zajaxovatíme, vytvoríme si kódy pre stránkovanie Ajaxom a to spôsobom ako načítať ďalšie, tak klasicky čísla stránok, vytvoríme si vlastnú knižnicu pre odosielanie e-mailov, preklad mien a v neposlednom rade si ukážeme do hĺbky, ako pracovať s Nette DataBase Table Explorerom (NDBT).

Na záver kurzu si prejdeme otázky od vás divákov.

Verím, že sa vám bude kurz páčiť a teším sa s vami na kurz Expertov.

Čo sa naučíš

 • Best practices pre Nette framework,
 • bezpečnosť aplikácie,
 • AJAX aplikácie,
 • vytvoriť vlastnú Nette komponentu,
 • Nette DataBase Table Explorer.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o Nette frameworku,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol online kurzu

 • Intro  
 • Refaktoring modelu a vytvoření user modelu  
 • Instalace balíčku Nextras Migrations  
 • Instalace Contributte Console a vytvoření prvního migračního skriptu  
 • Vytvoření dalších migračních skriptů a jejich spuštění 
 • Tvorba Authenticatoru  
 • Tvorba uživatelských rolí 
 • Vytažení uživatelských rolí z databáze  
 • DI a Search Extension  
 • Extrakce formuláře do samostatné továrny 
 • Formulář jako komponenta  
 • Továrna na formulářovou komponentu 
 • Traity VS multipresentery  
 • Výpis článků jako komponenta  
 • Článek z výpisu článků jako samostatná komponenta  
 • Článek jako samostatná komponenta - pokračování  
 • 📝 DÚ Tvorba ostatních komponent  
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu 
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu - 2 část
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu - 3 část
 • Proč je nutné dodržovat sled událostí v rámci životního cyklu aplikace
 • Zamezení přístupu do komponent nechtěným uživatelům 
 • 📝 DÚ Zamezení přístupu nechtěným návštěvníkům 
 • Vylepšení omezení přístupu ke komponentám  
 • Tvorba společného předka všech formulářů  
 • Opravdu potřebujeme ControlTraity? 
 • Implementace stránkování 
 • 📝 DÚ Doplnění stránkování do komentářů
 • Stránkování načíst další 
 • Načítání komentářů AJAXem  
 • Optimalizace načítání AJAXových požadavků  
 • AJAX formuláře  
 • 📝 DÚ zAJAXovatění celé aplikace  
 • Odesílání E-mailů  
 • Dynamická cesta k E-mail šablonám 
 • Tvorba Admin modulu 
 • Přihlášení do administrátorské části 
 • ACL  
 • 📝 DÚ Tvorba ACL  
 • Vzorové řešení domácího úkolu 
 • Role jako entita do ACL 
 • Resource jako entita do ACL 
 • 📝 DÚ Zprovoznění ACL s omezeními na určité uživatele 
 • Řešení úkolu - 1 část  
 • Řešení úkolu - 2 část 
 • Řešení úkolu - 3 část  
 • Admin module - Výpis mých příspěvků  
 • Admin module - Detail příspěvku 
 • 📝 DÚ Omezení přístupu k odkazům v různých modulech 
 • Tvorba Front modulu  
 • Setting tabulka  
 • 📝 DÚ Úprava třídy SettingManager 
 • Tvorba překladů
 • Registrace filtrů pomocí DI  
 • Databáze - Seznámení se s Nette database Core  
 • Databáze - Seznámení se s Nette database Explorerem  
 • Databáze - Proč v Nette Database Exploreru nepotřebujeme Joiny  
 • Databáze - Vybírání hodnotou z jiné tabulky  
 • Databáze - Limity, stránkování a výběr určitého sloupce do pole  
 • Databáze - Max, Min, Sum a přidávání a mazání prvků
 • Databáze - Transakce, Multiinsert  
 • Databáze - Operace nad ActiveRow  
 • Jednoduchá práce s API v Nette  
 • Vlastní validační metody společně s výchozími validačními pravidly  
 • Jak si vytvořit vlastní defaultní FormRenderer  
 • Odstranění _fid parametru z URL adresy 
 • Dotazy, na které není radno odpovídat  
 • Dynamicky generované formuláře  
 • Outro
Online kurz Nette framework pre pokročilých je možné vyskúšať aj zdarma!