Java Servlety

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 29m 51s
Course chapters 42 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Servlety (JSP, JSTL, EL, MVC pattern)

Ak sa pokúsiš otvoriť nejakú stránku napríklad: www.learn2code.sk, ktorá je postavená na báze servletov, tak táto webová stránka je nasadená na vzdialenom počítači – na serveri. Na tomto serveri je nainštalovaný napríklad tomcat, alebo iný servlet kontajner (tomcat je tiež servlet kontajner).

Ak sa pokúsiť otvoriť túto webovú stránku tým, že pôjdeš na jej url adresu, tak posielaš žiadosť (request). Táto žiadosť príde na server a ten vie, že to má poslať do servlet kontajneru. Túto žiadosť príjme a spracuje. Vo vnútri kontajneru sa vyhľadá v nastaveniach, či je pre túto adresu www.learn2code.sk priradený nejaký servlet, ak áno, tak do neho pošle request.

V servlete bude niekoľko metód na spracovanie tohto requestu. Rozdelené, alebo volané budú podľa typu requestu. Typov requestov je niekoľko, napríklad GET request, alebo POST request. Vo vnútri v danej metóde sa potom ty ako programátor rozhodneš, čo budeš robiť – môžeš niečo uložiť do databázy, ak to bol napríklad POST request z poslaného formulára. Môžeš zobraziť html stránku, alebo xml alebo tento servlet slúži na stiahnutie word dokumentu. Možnosti sú široké.

Obrázok prebratý z: www.programcreek.com/


Čo sa naučíš?

Naučíš sa čo sú to Servlety – naučíš sa technológiu, ktorá je základom každej Java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami – teda musíš mať stránky aj zobrazené – ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a EL. Ukážeme si, ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš, na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery.

Po absolvovaní kurzu ti už nebude robiť problém začať chápať a budovať java web aplikácie.

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy.

Kurz Java pre pokročilých nemusíš mať absolvovaný. Technológie, ktoré sa budeš učiť, zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale pôjde ti to pomalšie, ako by si už mal vedomosti z kurzu Java pre pokročilých.

Zoznam kapitol online kurzu

00 Servlety zdrojové kódy

01 Spúšťame prvú webovú aplikáciu - nastavujeme úvodnú stránku

02 Čo sa vlastne zatiaľ deje

03 Pomôcka pre rýchle spustenie tomcatu cez maven

04 Servlet podrobnejšie

05 Pokúšam sa vytvoriť prvý servlet

06 Pridávame dependency pre servlety

07 Čo je obsahom url adresy - nastavujeme WebServlet anotáciu

08 Spracovanie od klienta po servlet a späť - vizuálne vysvetlenie

09 Nastavenie servletu cez web.xml súbor

10 Posúvame dáta do servletu - teória

11 Spracúvam parametre z url adresy

12 Posielame dáta cez formulár a spracúvame ich v doPost

13 Mixujem POST a url parametre

14 Odchytávame viacero hodnôt pod jedným kľúčom

15 Get a Post requesty

16 Session objekt

17 Context objekt

18 Filter - teória

19 Vytvárame prvý filter

20 Filter - init metóda

21 Filter - doFilter metóda

22 Presmerovanie

23 Include vs. Forward presmerovanie

24 Inštalácia tomcat serveru - ručné nasadenie war súboru

25 Deploy war aplikácie pomocou Mavenu do Tomcatu

26 Kódovanie na mäkčene a iné špeciálne znaky

27 JSP úvod

28 JSP - značky

29 JSP kompilácia

30 JSP zložitejší kód

31 JSP - preddefinované objekty

32 MVC pattern - Model-View-Controller

33 MVC pattern na príklade

34 MVC pattern - prerábame to na DTO objekt

35 záver MVC, úvod k JSTL a EL

36 EL syntax

37 EL objekty - scopes

38 JSTL core tagy 1

39 JSTL core tagy 2

40 Záver - MVC frameworky, Čo je práve in 

41 Jetty server - spomenutie


Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS
Online kurz Java Servlety je možné vyskúšať aj zdarma!