Úvod do Deep Learningu v Pythone

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 47m 52s
Course chapters 26 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Online kurz Úvod do Deep Learningu v Pythone vás prevedie jedným z aktuálne najprogresívnejších odvetví strojového učenia, ktoré je hnacou silou inovácií v takých fascinujúcich oblastiach, akými sú napríklad počítačové videnie či počítačové spracovanie prirodzeného jazyka. Bude vaším sprievodcom v komplexnom svete neurónových sietí a pokúsi sa vám zrozumiteľným jazykom odkryť tajomstvá ich efektivity.

Cieľom kurzu je vysvetliť si kľúčové koncepty deep learningu, zoznámiť sa s terminológiou a s algoritmami, ktoré ho robia tak výnimočným a vďaka ktorým dosahuje v určitých oblastiach úžasné výsledky. Naučené vedomosti rovno spolu zužitkujeme na praktickom a zaujímavom projekte analýzy sentimentu filmových recenzií. V kurze budeme používať Python a špecializovaný framework Keras, ktorý jednoducho rozchodíme v cloude s pomocou Google Colab notebooku. Získame v ňom zdarma silný nástroj pre naše praktické ukážky a zároveň minimalizujeme potrebu inštalácie dodatočného softwaru a s ňou spojené možné komplikácie. Budeme sa tak môcť venovať priamo podstate kurzu namiesto riešenia technikálií. 

Pri výklade bolo snahou nájsť rovnováhu medzi potrebnou hĺbkou informácií a zrozumiteľnosťou tak, aby sme sa neutopili v prehnaných detailoch a zároveň si vysvetlili všetko potrebné. Deep learning je síce relatívne mladou, no vďaka enormnému záujmu a investíciám z posledných rokov už pomerne širokou oblasťou. Pozrieme sa aj do jeho histórie, aby sme lepšie pochopili, prečo a ako sa vyšvihol do čela záujmu a aký v sebe skrýva potenciál. Prajem vám teda s pomocou tohto kurzu príjemný ponor do hlbokých, ale o to zaujímavejších, vôd deep learningu.

Pre koho je kurz určený

Pre všetkých, ktorí už majú základné povedomie o strojovom učení a chceli by pochopiť špecifiká deep learningu. Je doporučená aspoň základná znalosť programovacieho jazyka Python a princípov strojového učenia, ktoré sa môžete naučiť/zopakovať si v kurzoch Machine Learning v Pythone či Python Data Science.

Čo všetko dostaneš

 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti,
 • moderované diskusné fórum.

Osnova online kurzu

 • Intro do kurzu

  •  Úvod do kurzu  

 •  Deep Learning a neurónové siete

  •  1 - Privítanie v Deep learningu  

  •  2 - Ukážky použitia Deep learningu 

  •  3 - Predstavenie Deep learningu  

  •  4 - Neurónové siete

  •  5 - História neurónových sietí  

  •  6 - Neuróny a forward propagation

 • Colab

  •  7 - Colab  

  •  8 - Náš prvý Colab notebook

 • Forward propagation a aktivačné funkcie

  •  9 - Forward propagation v Pythone  

  •  10 - Aktivačné funkcie a bias

 • Učiaci proces

  •  11 - Učiaci mechanizmus  

  •  12 - Loss functions  

  •  13 - Gradient descent

  •  14 - Optimizers  

  •  15 - Backpropagation

 • Frameworky

  •  16 - DL frameworky

 • Projekt analýzy sentimentu filmových recenzií

  •  17 - Staviame model pre klasifikáciu recenzií flmov

  •  18 - IMDB dataset 

  •  19 - Data preprocessing

  •  20 - Definícia neurónovej siete 

  •  21 - Trénujeme sieť 

  •  22 - Validácia modelu

  •  23 - Bojujeme s overfittingom

  •  24 - Predikcie pomocou modelu

  •  25 - Zhrnutie nášho projektu

Online kurz Deep Learning je možné vyskúšať aj zdarma!