React, Angular, Vue (a TypeScript)

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 11h 2m 31s
Course chapters 87 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu:

V tomto kurze sa naučíš React, Angular aj Vue. V online kurze lektor Yablko spraví dve webové aplikácie v Reacte, Angulare aj vo Vue. V kurze sa naučíš všetko potrebné, aby si si vedel vybrať ten správny framework pre tvoj ďalší projekt. Naučíš sa všetko potrebné, aby si všetky frameworky vedel využívať v praxi. React, Angular aj Vue sú front-endové JavaScriptové technológie, ktoré robia reaktívne UI. UI je User Interface a zahŕňa jednotlivé screeny, stránky, podstránky, tlačidlá a ďalšie vizuálne prvky, ktoré pomáhajú používateľovi pri komunikácií s (webovou) aplikáciou.

React, Angular aj Vue sú 3 nástroje, na tú istú prácu. Robia tri veci:

 1. Reaktívnosť
 2. Synchronizácia UI so stavom
 3. Programovanie cez KOMPONENTY

V kurze Yablko naprogramuje dve appky: na prvej ti ukáže reaktivitu v praxi a porovná troch tátošov (React, Angular, Vue) a na druhej ťa naučí komponenty a TypeScript. Budeš veľa programovať, všetko si vyskúšaš. Všetok kód, čo Yablko napíše, si môžeš stiahnuť. 

V januári 2021 bol tento kurz aktualizovaný o 41 nových videí o VUE 3 a Composition API. V kurze vytvoríš komplet novú aplikáciu s použitím VUE 3 a Composition API.

Čo sa naučíš:

 • React, Angular, Vue a TypeScript,
 • JSX, JSON, React lifecycle metódy,
 • podmienky, cykly, komponenty,
 • milión ďalší veci, pozri zoznam kapitol 👇

Čo všetko dostaneš:

 • 80 videotutoriálov (videá do kurzu každý deň pribúdajú, zatiaľ je k dispozícii 35/80),
 • diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.


Zoznam kapitol online kurzu:

 • VŠETCI   
  •  01 React, Angular, Vue (a TypeScript)  
  •  02 Ako bude kurz prebiehať (takto)  
  •  03 Reaktívne appky | najprv vo VUE  
  •  04 PODMIENKY a CYKLY v HTML, SYNCHRONIZÁCIA stavu s UI | vue  
  •  05 JSON zo servera, ANIMÁCIE | vue  
  •  Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz  
  •  Vue 3 | Nová verzia Vue je vonku  
  •  Vue 3 | Prepíšem Dudes app do Vue 3  
 •  React  
  •  06 react | class komponent, JSX, stav/state cez setState  
  •  07 react | robota s form-om, iterácia cez pole  
  •  08 react | zobraz IF platí, odošli FORM a spracuj  
  •  09 react | setState objekt VS. setState function  
  •  10 react | nová JSX šablóna, odoslanie ENTERom  
  •  11 react | UPDATE cool, REMOVE dude  
  •  12 react | REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy  
  •  13 react | CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE  
 •  VŠETCI  
  •  14 React vs Vue, prvá rekapitulácia a PROSBA  
  •  15 TypeScript (je JavaScript, len viac)  
 •  Angular    
  •  16 angular | vs Angularjs, CLI inštalácia, súbory adresáre  
  •  17 angular | CYKLUS, odoslanie FORMU, prvé TypeScript typy  
  •  18 angular | viditeľnosť a CSS classy podľa podmienky + redizajn  
  •  19 angular | PRIDAJ dúda, VYMAŽ dúda  
  •  20 angular | [(ngModel)], @dekorátory, REFerencia na DOM elementy  
  •  21 angular | JSON, Services, TS Interface, vlastné dátové typy  
  •  22 angular | ANIMÁCIE, rozdiel COMPONENT vs MODULE  
 •  VŠETC   
  •  23 Ktorý mám najradšej a prečo je to SVELTE? Ktorý je naj?  
  •  24 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo  
  •  25 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte  
 •  Vue 
  •  26 vue | Vue CLI, inštalácia cez terminál  
  •  27 vue | ukážková mini appka, ŠTRUKTÚRA SÚBOROV  
  •  28 vue | prvý KOMPONENT, SCOPED styles, ROUTER  
  •  29 vue | Tunes podstránka, SUB-KOMPONENTY  
  •  30 vue | KOMUNIKÁCIA KOMPONENTOV - od rodiča k decku cez PROPS  
  •  31 vue | KOMUNIKÁCIA - od decka k tatkovi cez $EMIT EVENT  
  •  32 vue | KOMUNIKÁCIA - odvšadiaľ všade cez EVENT BUS, VUEX  
  •  33 vue | @types, LODASH, axios, ITUNES API, tsconfig  
  •  34 vue | type ANY je cheat, OBJECT DESTRUCTURING, filter, map  
  •  35 vue | INTERFACE, vlastné dátový typy v TypeScripte  
  •  36 vue | VUE FILTERS, <tunes-song> komponent  
  •  37 vue | ANIMÁCIE a emocionálny kolaps  
  •  Vue 3  
  •  Vue 3 | Opravím iTunes appku vo Vue 2, node-gyp node-sass problém  
  •  Vue 3 | Prepíšem iTunes app do Vue 3  
  •  Vue 3 | EventBus, Filters, Inline template (iTunes 3, časť 2)  
 •  React     
  •  38 react | CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka  
  •  39 react | chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV  
  •  40 react | React ROUTER  
  •  41 react | tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky  
  •  42 react | INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES  
  •  43 react | REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky  
  •  44 react | HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY  
  •  45 react | Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom  
  •  46 react | RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty  
  •  47 react | KOMUNIKÁCIA komponentov, TOP-DOWN DATA FLOW (teória)  
  •  48 react | KOMUNIKÁCIA cez PROPS od rodiča k decku  
  •  49 react | KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi  
  •  50 react | SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča  
  •  51 react | REDUX (nie)  
  •  52 react | INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história  
  •  53 react | useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring  
  •  54 react | LODASH, @types, iTunes api, AXIOS  
  •  55 react | extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song  
  •  56 react | FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent  
  •  57 react | useEffect a useMemo hooks  
  •  58 react | KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekapitulácia  
  •  59 (toto preskoč) hádky, VUE 3 COMPOSITION API, strácame jednoduchosť  
 •  Angular    
  •  60 angular | iTunes App  
  •  61 angular | ROUTER, generate komponent príkaz  
  •  62 angular | RouterLinky a <the-navigation>  
  •  63 angular | SCOPED CSS, globálne vs lokálne štýly, Reusable CSS  
  •  64 angular | PIPES na formátovanie, TS INTERFACE, form, cyklus  
  •  65 angular | SERVICES (a components/views slovíčkarenie)  
  •  66 angular | TEMPLATE REF, odkaz na DOM input  
  •  67 angular | TEMPLATE priamo v DEKORÁTORE, sub-komponenty  
  •  68 angular | KOMUNIKÁCIA rodič --> decko cez @Input  
  •  69 angular | KOMUNIKÁCIA decko --> rodič cez @Output  
  •  70 angular | CH-CH-CHANGES 👨🎤 reaguj na zmenu hodnoty  
  •  71 angular | NGRX store, ďalších 100tisíc spôsobov, TOP-DOWN FLOW, SOURCE OF TRUTH  
  •  72 angular | lodash, npm @types, DEBOUNCE  
  •  73 angular | OBSERVABLES a RxJS vo veľkej skratke  
  •  74 angular | iTunes HttpClient service, iTunes API  
  •  75 angular | Http subscribe(), komunikácia cez OBSERVABLE service  
  •  76 angular | Extract data, Paste JSON as Code pomocník  
  •  77 angular | <tunes-song> komponent  
  •  78 angular | CUSTOM PIPES  
  •  79 angular | ANIMÁCIE, Angular vs React vs Vue posledný rekap  
 •  VŠETCI 
  •  80 goodbye horses


Online kurz React, Angular, Vue (a TypeScript) je možné vyskúšať aj zdarma!