SQL Data analýza I.

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 35m 0s
Course chapters 48 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Dátová analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tieto pojmy v posledných rokoch počúvame takmer na každom rohu a občas to vyzerá, ako by na dátach boli závislé osudy celých firiem. To môže znieť ako prehnaná predstava, ale čím ďalej viac sa ukazuje, že správne porozumenie informáciám, ktoré spoločnosti, vlády a my všetci máme k dispozícii, zvyšuje našu efektivitu, tržby či spokojnosť zákazníkov, pomáha znižovať náklady a predovšetkým nám otvára obzory pre ďalší rasť a prosperitu.

Často je však ľahké sa v miliónoch drobných informácií s rôznou štruktúrou a z rôznych zdrojov dát stratiť. Preto sú tu online kurzy ako tento, aby vám vstup do odboru dátovej analýzy čo najviac uľahčili. 

Prejdeme si preto v tomto online kurze SQL Data analýzy samotné základné pojmy, ktoré pri práci v tejto brandži budete potrebovať na každodennej báze, ako aj "best practice" metódy pre vytváranie moderných a hlavne funkčných dátových riešení. S tým samozrejme priamo súvisí i praktická znalosť SQL, ktoré je takým úradným jazykom všetkých analytikov. 

Cieľom tohto online kurzu je teda stručne, jasne a prakticky vysvetliť, čo dátová analýza bežne obnáša a aké pojmy či operácie je dobré poznať či už na pohovor, k samotnej práci alebo pre osobné účely. 

Pokiaľ vás získanie takýchto znalostí láka, poďme sa spoločne do sveta (skôr vermíru) dát pozrieť.

Čo sa naučíš

 • čo sú big data, data science a BI,
 • čo sú to relačné databázy, databázové objekty a primárne / cudzie kľúče,
 • kardinality vzťahov mezi tabuľkami,
 • SQL Dátové typy,
 • integrita dát a databázové transakcie,
 • normalizácia databázy,
 • dátové modely,
 • čo je SQL, DBMS a ODBC,
 • čo je DDL, DML a DQL,
 • import dát z CSV a základné úpravy tabuľkovej štruktúry v SQL,
 • klauzule pre každodennú prácu s SQL,
 • nástroje pre efektívnu data analýzu,
 • CASE a najpoužívanejšie SQL funkcie.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičenia a domáce úlohy,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s kurzom.

Osnova online kurzu

 • ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾    

  •  Lekce 1: Co jsou big data, data science a BI?  

  •  Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?  

  •  Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami  

  •  Lekce 4: Datové typy  

  •  🎁 BONUS 1: Datové typy  

  •  Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce  

  •  Lekce 6: Normalizace databáze  

  •  Lekce 7: Datové modely  

  •  Lekce 8: Co je SQL, DBMS a ODBC?  

  •  🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server  

 •  KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄 

  •  Lekce 9: Co je DDL, DML a DQL?  

  •  Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení  

  •  🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE  

  •  Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL  

  •  🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL  

  •  Lekce 12: DDL – CREATE a indexy  

  •  Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení  

  •  Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení  

  •  🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP  

  •  Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE  

  •  🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE  

  •  Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL  

 •  KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷

  •  Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY  

  •  Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další  

  •  Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH  

  •  🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory  

  •  Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT  

  •  Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY  

  •  🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY  

  •  Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)  

  •  Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN  

 •  NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰

  •  Lekce 24: Views – Pohledy  

  •  🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views  

  •  Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí  

  •  🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL  

  •  Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT  

  •  🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT  

  •  Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované  

  •  🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy  

  •  Lekce 28: Funkce  

  •  🎁 BONUS 4: Funkce  

  •  Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů  

  •  Lekce 30: CASE  

  •  🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce  

  •  Lekce 31: DML – MERGE  

  •  🎁 BONUS 5: Klávesové zkratky v SSMS

Online kurz SQL Data analýza I. je možné vyskúšať aj zdarma!

Inštruktor

Marek Čech

Marek Čech

SQL