Tableau prakticky

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 1m 57s
Course chapters 43 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Online kurz Tableau prakticky sa zameriava na praktickú stránku práce s jedným z najobľúbenejších a najlepších self-service business intelligence vizualizačných nástrojov na trhu.

Práca s dátami je dnes čím ďalej žiadanejšia, a to nielen u IT odborníkov, ale predovšetkým u business používateľov. Schopnosť sám si zanalyzovať potrebné dáta je neoceniteľnou výhodou ako pre zamestnanca samotného, tak pre jeho spoločnosť. Vďaka tejto znalosti firmy nemusia čakať na svoje IT oddelenia, kedy im spracujú požadované výstupy - jednoducho si oddelenia alebo jednotlivci vypracujú požadované analýzy sami - rýchlo a efektívne.

K umožneniu tohto prístupu je potrebná znalosť nástroja, ktorý umožní aj ne-IT odborníkom jednoducho a rýchlo zanalyzovať požadované dáta. Tableau môže slúžiť presne na tento účel. Jedná sa o self-service business intelligence nástroj, teda nástroj, v ktorom si každý sám vytvorí analytický report či dashboard. Podľa spoločnosti Gartner sa už dlhodobo jedná o lídra na trhu business intelligence. Vďaka online kurzu Tableau prakticky môžete tento mocný nástroj ovládnuť aj Vy.

Čo sa naučíš?

 • Čo je to Tableau,
 • Čo Tableau dokáže,
 • Ako sa s ním pracuje:
  • Inštalácia,
  • Používateľské rozhranie,
  • Nahranie dát (CSV, Excel, databáza), 
  • Správa dát (Metadata, Union, Join)
  • Vizualizácia
   • Formátovanie,
   • Text/Karta,
   • Tabuľka,
   • Stĺpcový graf,
   • Spojnicový graf,
   • Bodový graf,
   • Bublinkový graf,
   • Mapy (názvy i GPS),
  • Agregácia,
  • Table calculations, 
  • Dimenzie a Metrika,
  • Filtrovanie,
  • Analytika
   • Počítané pole,
   • Parametre,
   • Referenčné línie,
   • Forecast (predpoveď),
  • Dashboardy,
  • Zdieľanie.

Všetko vyššie uvedené si vyskúšate na dvoch rôznych dátových sadách. Okrem skôr uvedeného sú k dispozícii aj samostatné cvičenia na precvičenie všetkého, čo ste sa predtým naučili.

Forma: videá v dĺžke 2-6min ku každej téme s vysvetlením riešenej situácie a následnou praktickou ukážkou riešenia.

Technické požiadavky pre nainštalovanie a spustenie Tableau: Windows 7 alebo novší, 2GB RAM, 1.5GB miesta na disku alebo MacOS 10.13 alebo novší s 1.5GB miesta na disku.

Znalostné požiadavky:základná znalosť práce s PC

#Tableau #businessIntelligence #selfservicebusinessintelligence #vizualizace #dashboard #reporting #analytika

Zoznam kapitol online kurzu

 • 📚 Teorie

  •  1. Úvod  

  •  2. Instalace  

  •  3. Uživatelské rozhraní Tableau  

 •  👷 Praxe 

  •  4. Ukázka dat  

  •  5. Nahrání dat  

 •  🗄 Správa dat  

  •  6a. Datové typy, přejmenování, skrytí, rozdělení  

  •  6b. Union  

  •  6c. Join  

 •  🧑‍🎨 Vizualizace

  •  7a. Tvorba vizualizace  

  •  7b 1. Karta Marks: Statické formátování  

  •  7b 2. Karta Marks: Dynamické formátování  

  •  7c. Text  

  •  7d. Tabulka  

  •  7e. Sloupcový/pruhový graf  

  •  7f. Spojnicový graf  

  •  7g. Bodový graf  

  •  7h. Bublinkový graf  

  •  7i 1. Mapa - země a regiony  

  •  7i 2. Mapa - GPS souřadnice  

  •  7j 1. Další formátování: Format menu  

  •  7j 2. Další formátování: Plocha  

 •  🧮 Agregace, Table calculations, Dimenze a Metrika   

  •  8. Agregace  

  •  9. Table calculations  

  •  10. Dimenze a Metrika  

  •  10a. Filtr dat  

  •  10b. Filtr metrik  

  •  10c. Filtr dimenzí  

  •  10d. Filtr datového zdroje  

 •  🚰 Filtrování 

  •  11a. Filtr dat  

  •  11b. Filtr metrik  

  •  11c. Filtr dimenzí  

  •  11d. Filtr datového zdroje  

 •  📈 Analytika

  •  12a. Calculated fields (počítaná pole)  

  •  12b. Funkce  

  •  12c. Referenční linie  

  •  12d 1. Parametry: Základní parametr  

  •  12d 2. Parametry: Parametry ve výpočtu  

  •  12e. Forecast (předpověď)  

 •  📊 Dashboardy a sdílení   

  •  13a. Dashboard: Rozvržení  

  •  13b. Dashboard: Interaktivita  

  •  14a. Sdílení souboru  

  •  14b. Publikování  

 •  🏋️ Domácí úkol    

  •  Zadání

Online kurz Tableau prakticky je možné vyskúšať aj zdarma!