Ľuboš Jaroš

Ľuboš je absolvent učiteľstva matematiky a informatiky. Počas štúdia sa venoval didaktike programovania, či už školskými prácami alebo vedením krúžkov. Jeho obľúbeným pracovným nástrojom je programovacie prostredie pre deti s názvom Scratch.