O nás

Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku

V našich kurzoch učíme ľudí programovať webstránky a mobilné aplikácie, učíme ich rozumieť marketingu, pracovať s grafikou a designom. Združenie Learn2Code vzniklo ako reakcia na obmedzené možnosti digitálneho vzdelávania na Slovensku a potrebu prispôsobiť vyučovanie individuálnym potrebám.

Naše kurzy môžu študenti absolvovať bez viazanosti na miesto a čas. Ponúkame totiž aj vzdelávanie prostredníctvom online kurzov, ktoré sme pripravili v spolupráci s desiatkami profesionálov z rôznych oblastí.

Našim cieľom je sprístupniť mladej generácii digitálne vzdelávanie, a tým zvýšiť ich šance na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí.

5 rokov
snívame náš sen
Akreditované
kurzy MŠVVaŠ
90+
skvelých kurzov
15 000+
nadšených študentov

Ďalšie naše projekty

Neustále skúšanie nových vecí a zlepšovanie nášho okolia vďaka technológiám máme v DNA, preto pozri aj naše ďalšie aktivity

Project kidscodr
Project galaxycodr
Project vnucik
Project skillrs

Ďakujeme partnerom

Vďaka spolupráci s našimi partnermi realizujeme rôzne aktivity na podporu
vzdelávania.

Partner azet
Partner martinus
Partner websupport
Partner eset
Partner profesia
Partner sapie