Affinity Photo pre začiatočníkov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 5h 45m 33s
Course chapters 65 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Vzdelávanie za pomoci ON-LINE služieb je v dnešej dobe čoraz častejšie využívané hlavne z dôvodu rýchlej pristupnosti k obsahu, efektívnosti času (učenie ON-FLY - doma, počas dlhej cesty dopravným prostriedkom atď..) a nenáročnosti na priestor. Tento online kurz Affinity Designer pre začiatočníkov je odrazom základných zručností grafického programu, vzhľadom na potrebu grafických úprav vhodných pre rôzne odvetvia priemyslu. O súhrne znalostí daného programu pojednáva aj tento on-line kurz práce s programom Affinity Photo.

Ciele online kurzu:

 • poskytnúť prehľad a zručnosti v oblasti grafického spracovania a jeho možností pre ďalšie vzdelávanie a kontinuálnu prácu,
 • vytvoriť  základnú obsahovú štruktúru určenú pre študentov a sprístupniť tak vzdelávanie za pomoci dostupných prostriedkov a softvérového vybavenia zariadení s podporou operačných systémov Windows a macOS.

Hlavný cieľ kurzu:

 • Aplikovať poznatky digitálneho spracovania obrazových materiálov určených pre printové médiá, spracovanie obrazu a zamerať sa na všeobecno-vzdelávací obsah, prípravu a používanie zhotovených materiálov za pomoci programu v akejkoľvek oblasti.
 • Ukázať a naučiť základný princíp fungovania programu, prenos údajov vhodných pre ďalší edukačný proces ako aj komerčnú sféru. 
 • Poskytnúť prehľad a štruktúru pre návrh a tvorbu materiálov v digitálnej podobe a ich aktívne využívanie, ktoré sa radí do sekcie digitálnych informácií. 
 • Používateľ získa všeobecné a praktické skúsenosti pri používaní vybranej aplikácie Affinity Photo určenej pre digitálne spracovanie obrazu.

Špecifické ciele:

 • Využiť získané vedomosti, skúsenosti a digitálne kompetencie pri tvorbe vlastných materiálov pomocou osvedčených techník a s využitím najnovších technológii za pomoci programu Affinty Photo v kombinácii s grafickým tabletom Wacom Cintiq.
 • Aktualizovať schopnosti frekventanta pri používaní grafických programov. 
 • Zjednodušiť prístup k informáciám, novým metódam aktuálnosti grafického spracovania a novým štandardom pre využite informačno-komunikačných technológií v kombinácii so zabezpečením kontinuity pragmatickej spoločnosti.

Čo všetko dostaneš

 • 65 kapitol online kurzu,
 • moderované diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Obsah online kurzu

 • Affinty Photo - úvod do programu 

Tematický celok pojednáva o základnom rozhraní programu, vysvetľuje pojmy ako je vrstva a predstavuje prehľad procesu úprav.

 • Affinty Photo  - Základy

Tematický celok obsahuje súhrn informácií, ktoré vytvárajú priestor pre získanie a pochopenie mechanizmov pre spracovanie grafických obrázkov, techniky orezávania, otočenia a jeho praktických príkladov. Pojednáva aj o informáciách súvisiacich s digitálnou fotografiou, jej spracovaním pri slabých a silných svetelných podmienkach, vyváženia farieb grafických podkladov vrátane praktických príkladov, prácu s kanálmi, prácou s odtieňom, saturáciou, jasom a živosťou. Získa informácie o úpravách za pomoci kriviek nastavení ako aj riešení šumu v obrázkoch, zaostrovaní a jeho využití.

 • Jemne pokročilé základy v sebe obsahujú problematiku konverzie do čiernobieleho obrázka, tónovanie  a rozdelenia tónovania obrázkov, výbery častí, masky vrstiev a prácu s vrstvou, spojenie viacerých obrázkov, odstraňovanie chýb v obrázkoch, nástroj klonovania, kompenzáciu presýtenia farieb a v neposledom rade rozsah vrstiev a ich možností.
 • Rozšírené základy v sebe zahŕňajú nastavenia zmiešaných vrstiev, možnosti a aplikovanie efektov na fotografie podľa obsahu kompozície, prechody farieb, tvary a vektory, nástroje pera, prácu s textom, orezovú masku, efekty a štýly vrstiev až  po funkciu Liquify Persona . 
 • Možnosti práce s fotografiou -  celok obsahuje  prácu  farebných vzorkovníkov, funkcionalitu maľby, základné praktiky a možnosti funkcie štetca, druhy a postupy pri práci s grafickým tabletom Wacom.
 • Novinky v programe -  obsahuje zoznam vylepšení, zoznam klávesových skratiek, funkciu HDR a mapovanie tónov, pokročilé možnosti HDR mapovania tónov, funkcie  zaostrenia, tvorbu makra, dávkové spracovanie fotografií, prácu s perspektívou a živou projekciou, rozšírene možnosti textu, vloženie obrázku do iného.
Online kurz Affinity Photo je možné vyskúšať aj zdarma!