Android aplikácie v Kotline

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 7h 4m 12s
Course chapters 107 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Android aplikácie v Kotline

Ahoj, ja som Jaro a mám pre teba nový kurz Android aplikácie v Kotline. Tento online kurz ťa prevedie základmi programovania Android aplikácií v jazyku Kotlin. Kotlin je moderný objektovo orientovaný programovací jazyk a Google ho od roku 2017 označil ako oficiálny jazyk pre vývoj pre Android platformu. Kotlin obsahuje viaceré moderné mechanizmy, vďaka ktorým bude vývoj rýchlejší a efektívnejší. Ak jazyk Kotlin neovládaš, pozri si najskôr náš online kurz Kotlin pre začiatočníkov.

Čo sa naučíš

Počas tohto kurzu sa naučíš množstvo vecí, ktoré ti pomôžu stať sa junior Android developerom. Postupne vyvinieme viacero aplikácií. Naučíš sa základy vývoja android aplikácií. Zo začiatku si rýchlo spravíme tri aplikácie. Pohráme sa trochu s výzorom stránok. Povieme si aké možnosti máme pri dizajnovaní UI. Využijeme štýly, text resource, rôzne druhy layoutov.

Podrobnejšie si vysvetlíme ConstraintLayout. Na UI neskôr napojíme dáta pomocou Data bindingu. Povieme si čo je to Aktivita a Fragment. Naučíme sa používať navigáciu medzi fragmentami. Použijeme pri tom navigačný graf. Pridáme si menu. Toolbar možnosti a medzi fragmentami si budeme posielať dáta. Pri navigácie využijeme animácie.

Všetky vedomosti si vyskúšame pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI a BMR (užitočné pri chudnutí 😊). Potom sa pozrieme na zúbok životnému cyklu aplikácie. Napojíme sa na tento cyklus a nebudeme strácať dáta z obrazovky pri otočení displeja.

Na celú aplikáciu sa pozrieme z pohľadu modernej architektúry a naučíme sa MVVM (model view viewmodel). Budeš vedieť čo je to ViewModel, LiveData a Two way data binding. Na konci si vytvoríme databázu pomocou Room frameworku.


Čo potrebuješ vedieť?

Aby si tento online kurz zvládol, potrebuješ poznať základ programovania z hocijakého jazyku. Najlepšie základy jazyka Java alebo Kotlin. Všetko budeme programovať v jazyku Kotlin, ale nebudeme používať komplikované koncepty jazyka.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o programovaní Android aplikácií v Kotline,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • zdrojové kódy na stiahnutie a znovupoužitie,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Osnova kurzu

    Inštalácia Android Studio

    Inštalácia a spustenie simulácie

    Inštalácia Java JDK a nastavenie premenných prostredia

    01 Prvý projekt - čo sa v ňom nachádza

    02 Prvá aplikácia - Click me!

    03 Druhá aplikácia - Click me plus

    Úloha - Druhá aplikácia - Click me plus

    04 Štruktúra projektu

    05 Základné piliere aplikácie

    06 Tretia aplikácia Hod kockou - 01 Vytvorenie projektu, dizajn pomocou xml, externé nastavenie textu

    07 Tretia aplikácia Hod kockou - 02 počúvame na stlačenie tlačidla

    08 Tretia aplikácia Hod kockou - 03 pridávame obrázok kocky, dokončenia aplikácie, zdrojový kód

    09 Výzor UI na rôznych obrazovkách - SP a DP

    10 Úvod do Layouts

    11 Úvod k štvrtej aplikácii - LinearLayout

    12 Resources

    13 Štýly

    14 Ako nezávisle spustiť ďalšiu aktivitu

    15 Obrázky

    16 Príliš veľa textu - ScrollView

    17 Úvod do ConstraintLayout

    18 Rôzne druhy constrainov

    19 Constrains bias

    20 Inner lines – výška a šírka elementu

    21 Scale v ImageView

    22 Constrains medzi elementami

    23 Baseline constrain

    24 Chain – reťazenie

    25 Data binding

    26 DataBinding referencie a výrazy

    27 Volanie metód cez data binding

    28 Úvod do navigácie a fragmentov

    29 Vytvrárame prvý Fragment

    30 Implementácia navigácie

    31 Opakujeme si Constraint Layout - 1 úvod

    32 Opakujeme si Constraint Layout - 2 úvodný fragment

    33 Opakujeme si Constraint Layout - 3 next fragment

    34 Opakujeme si Constraint Layout - 4 question fragment

    35 Opakujeme si Constraint Layout - 5 over fragment

    36 Pripravím si navigačný graf + pop behavior

    37 implementujem navigovanie na tlačidlá

    38 Pridávame do action baru spätné tlačidlo prepojené s navigáciou

    39 Pridávame menu do action baru prepojené na navigačný graf

    40 Posielanie dát medzi fragmentami

    41 Intent a intent filter

    42 Otvárame Aktivitu pomocou Intentu a pridávame ikonu menu itemu

    43 Pridávame animácie prechodov pri navigácii

    44 BMI a BMR aplikácia - 01 úvod

    45 BMI a BMR aplikácia - 02 nastavenia

    46 BMI a BMR aplikácia - 03 príprava vektorových obrázkov a ikon

    47 BMI a BMR aplikácia - 04 dizajnujem prvý fragment

    48 BMI a BMR aplikácia - 05 dizajnujeme, bariéra, radio group, seek bar

    49 BMI a BMR aplikácia - 06 result fragment

    50 BMI a BMR aplikácia - 07 príprava navigácie, kontrola dizajnu

    51 BMI a BMR aplikácia - 08 logika info fragmentu, posielame dáta ďalej

    52 BMI a BMR aplikácia - 09 príjmame dáta, počítame, píšeme testy

    53 Životný cyklus aplikácie - úvod

    54 Životný cyklus aplikácie - skúmame callback metódy a čo sa deje na pozadí, logovanie hlášok

    55 Životný cyklus aplikácie - reagujeme na zmeny stavov, pozorujeme stavy

    56 Rozlíšenia obrazoviek a hustota pixelov

    57 Guidline, Barrier, Group, Flow

    58 Architektúra aplikácie - úvod

    59 Strata dát

    60 Úprava aplikácie, aby sme nestrácali dáta - nepekne ale predsa

    61 Prerobenie aplikácie do Data Bindingu

    62 Naša aplikácia z pohľadu architektúry

    63 Vytvárame ViewModel

    64 Prerobenie aplikácie na UI controller a ViewModel

    65 Komunikácia z ViewModel do UI controllera – LiveData

    66 Pridávam CountDownTimer s LiveData

    67 String resource s placeholders

    68 opravujem najdene chyby

    69 LiveData a enkapsulácia

    70 ViewModel a DataBinding, volanie metód z layoutu

    71 LiveData a DataBinding, odlahčujeme aktivitu ešte viac

    72 Databáza teória

    73 Room databáza

    74 Prvá Entita

    75 Index, unikátnosť

    76 DAO metódy

    77 Query príkazy, získavame dáta z databázy

    78 Vytvorenie a nastavenie databázy

    79 Migrácia dát

    80 Build, oprava chýb, príprava UI

    81 Posúvam dao do ViewModelu cez factory

    82 Two way data binding, dáta z UI do ViewModelu

    83 chyby s duplicitnými triedami

    84 zjednoduším view model

    85 Volanie databázy v inom vlákne

    86 Predpríprava dát v databáze

    87 Zobrazenie dát

    88 Kontrolujem fyzicky dáta v databáze - DB browser for SQLite

    89 Koniec - čo ďalej?

Online kurz Android aplikácie v Kotline je možné vyskúšať aj zdarma!