Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 7h 32m 41s
Course chapters 181 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

V kurze Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý sa oboznámiš s prácou v Exceli od úplných základov. Tento online kurz však nie je určený iba úplným začiatočníkom, ale každému, kto pracuje s Excelom na pravidelnej dennej báze. Nájdeš v ňom tipy a triky od základov až po mierne pokročilú úroveň. V kurze budú vysvetlené aj funkcie SUBTOTAL, IF, AND, OR, VLOOKUP, ale aj kontingenčné tabuľky.

V tomto kurze ti bude na začiatku predstavené prostredie Excelu, následne dostaneš videá o klávesových skratkách, ktoré ti ušetria more času. Ďalšie časti sú venované formátovaniu tabuliek či buniek, filtrom, tlači, komentárom a poznámkam. Pozrieme sa na zúbok aj podmienenému formátovaniu, ukotvovaniu priečok či zabezpečovaniu dokumentov. Po grafoch a prepojeniach nasleduje veľká téma a tou sú vzorce v Exceli. Funkciám sa v kurze venujeme tiež a to konkrétne tým základným (napr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN a pod.) a tiež logickým (IF, AND, OR), či zaokrúhľovaniu. Pokiaľ si mal problémy s vyhľadávacími funkciami VLOOKUP a HLOOKUP, tie sú v kurze vysvetlené tiež. Na záver sa pozrieme na základy kontingenčných tabuliek a dynamickému dopĺňaniu.

Čo sa naučíš

 • základy - predstavenie prostredia Excelu,
 • klávesové skratky v Exceli,
 • automatické rady,
 • základy formátovania,
 • formátovanie buniek, tabuliek, hárkov,
 • filtre v Exceli,
 • podmienené formátovanie,
 • ukotvenie priečok a zabezpečenie dokumentu,
 • vytvárať grafy,
 • funkcie v Exceli:
  • základné,
  • zaokrúhľovanie,
  • matematika s podmienkami,
  • vyhľadávacie funkcie,
 • základy kontingenčných tabuliek,
 • dynamické dopĺňanie v Exceli.

Čo všetko dostaneš

 • 179 videotutoriálov
 • 6,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom

Zoznam kapitol online kurzu

 • 1. Základy - Predstavenie prostredia Excelu    

  •  1.1 - Prostredie - Z čoho sa skladá Excel  

  •  1.2 - Prostredie - Pás s nástrojmi - vysvetlenie  

  •  1.3 - Uloženie zošita v Exceli  

  •  1.4 - Prostredie - Ribbon - skryť a odkryť  

 •  2. Klávesové skratky    

  •  TABUĽKA - Klávesové skratky  

  •  2.1 - ALT + rovná sa (=) - Funckia SUM  

  •  2.1.1 - ALT + rovná sa (=) - Funckia SUM - inak  

  •  2.2 - ALT + ENTER - Zalomenie textu  

  •  2.3 - CTRL + A - Označenie tabuľky  

  •  2.4 - CTRL + B - Tučné písmo  

  •  2.5 - CTRL + C a CTRL + V - Kopírovať a prilepiť  

  •  2.6 - CTRL + E - Dynamické dopĺňanie  

  •  2.7 - CTRL + Enter - Rovnaká hodnota v označených bunkách  

  •  2.8 - CTRL + F a CTRL + H - Nájsť a nahradiť  

  •  2.9 - CTRL + F1 - Pás nástrojov  

  •  2.10 - CTRL + F3 - Pomenovanie oblastí  

  •  2.11 - CTRL + G alebo F5 - Prejsť na  

  •  2.12 - CTRL + Home - Do bunky A1  

  •  2.13 - CTRL + I - Kurzíva  

  •  2.14 - CTRL + K - Prepojenie  

  •  2.15 - CTRL + T alebo CTRL + L - Vytvorenie tabuľky  

  •  2.16 - CTRL + plus a CTRL + mínus - Riadky a stĺpce  

  •  2.17 - CTRL a myš - Označovanie buniek  

  •  2.18 - CTRL + N - vytvorenie nového zošita  

  •  2.19 - CTRL + P - Tlačenie  

  •  2.20 - CTRL + PgnUp a CTRL + PgnDown - Posúvanie medzi hárkami  

  •  2.21 - CTRL + Q - Rýchla analýza  

  •  2.22 - CTRL + S - Uložiť  

  •  2.23 - CTRL + SHIFT + : - Aktuálny čas  

  •  2.24 - CTRL + SHIFT + F3 - Hromadné pomenovanie  

  •  2.25 - CTRL + SHIFT + H - Aktuálny dátum  

  •  2.26 - CTRL + SHIFT + L - Filter  

  •  2.27 - CTRL + SHIFT + O - Označenie buniek s komentármi  

  •  2.28 - CTRL + šípky - Presúvanie v rámci tabuľky  

  •  2.29 - CTRL + SHIFT a šípky - Označovanie buniek  

  •  2.30 - CTRL + U - Podčiarknutie  

  •  2.31 - CTRL + X a CTRL + V - Vystrihnúť a prilepiť  

  •  2.32 - CTRL + Z - Krok späť  

  •  2.33 - F1 - Pomocník  

  •  2.34 - F11 - Vytvorí graf  

  •  2.35 - F12 - Uložiť ako  

  •  2.36 - F2 - Dopisovanie do bunky  

  •  2.37 - F4 alebo CTRL + Y - Zopakovanie posledného kroku  

  •  2.38 - SHIFT + F2 - Vloží komentár  

  •  2.39 - SHIFT + F3 - Dialógové okno funkcií  

  •  2.40 - SHIFT a myš - Označenie buniek  

  •  2.41 - SHIFT + F11 - Vloží nový hárok  

 •  3. Automatické rady 

  •  3.1 - Aké automatické rady existujú  

  •  3.2 - Dátumy bez víkendov  

  •  3.3 - Vlastné automatické rady  

  •  3.4 - Automatické rady bez ťahania  

 •  4. Formátovanie - manuálne    

  •  TABUĽKA - Formátovanie manuálne  

  •  4.1 - Písmo - typ a veľkosti, orámovanie, výplne, zarovnania, zlúčenia, otočenia...  

 •  5. Prilepiť špeciálne  

  •  TABUĽKA - Prilepiť špeciálne  

  •  5 - Úvod do prilepič špeciálne  

  •  5.1 - Prilepiť špeciálne - Všetko, vzorce, hodnoty  

  •  5.2 - Kopírovanie formátov  

  •  5.3 - Kopírovanie komentárov  

  •  5.4 - Kopírovanie overenie údajov  

  •  5.5 - Kopírovanie - ďalšie možnosti  

  •  5.6 - Prilepiť špeciálne - vzorce a výpočty  

  •  5.7 - Prilepiť špeciálne - Transponovať  

 •  6. Formátovanie buniek  

  •  TABUĽKA - Formátovanie buniek  

  •  6.1 - Formátovanie buniek - Eurá  

  •  6.2 - Formátovanie buniek - %  

  •  6.3 - Formátovanie buniek - dátumy  

  •  6.4 - Formátovanie buniek - Text  

  •  6.5 - Formatovanie buniek - Vlastný formát - Číslo a text  

  •  6.6 - Formátovanie buniek - všetky formáty  

  •  6.7 - Formátovanie buniek - Vlastné - Dátumy  

 •  7. Riadky - stĺpce - hárky    

  •  TABUĽKA - Riadky, stĺpce a hárky  

  •  7.1 - Stĺpce - kompletná práca s nimi  

  •  7.2 - Riadky - kompletná práca s nimi  

  •  7.3 - Hárky - kompletná práca s nimi  

  •  7.3.1 - Hárky - Kopírovanie  

  •  7.3.2 - Hárky - Viacnásobná akcia  

 •  8. Formátovať ako tabuľku    

  •  TABUĽKA - Formátovať ako tabuľku  

  •  8.1 - Formátovať ako tabuľku  

  •  8.2 - Formátovať ako tabuľku možnosti  

  •  8.3 - Rýchla úprava tabuliek  

  •  8.4 - Vytvorenie cez klávesovú skratku  

  •  8.5 - Rýchly filter  

 •  9. Filtre 

  •  TABUĽKA - Filtre  

  •  9.1 - Zapnutie a vypnutie filtrov  

  •  9.2 - Rozšírená ponuka  

  •  9.3 - Filtrovanie podľa farby  

  •  9.4 - Zoraďovanie údajov  

  •  9.5 - Viacnásobné zoraďovanie  

  •  9.6 - Zmena filtrovaných údajov  

 •  10. Tlač tabuliek     

  •  TABUĽKA - Tlač  

  •  10.1 - Úprava tabuľky na tlač  

  •  10.2 - Tlačenie hlavičky a stĺpca  

 •  11. Komentáre a poznámky  

  •  TABUĽKA - Komentáre  

  •  11.1 - Rozdiel medzi komentárom a poznámkou  

  •  11.2 - Komentáre (365 - poznámky) - Kompletná práca s nimi  

  •  11.3 - Komentáre (365 - poznámky) - Kopírovanie len komentárov  

  •  11.4 - Komentáre (365 - poznámky) - Formátovanie komentárov  

 •  12. Podmienené formátovanie   

  •  TABUĽKA - Podmienené formátovanie  

  •  12.1 - PF - Rovná sa  

  •  12.2 - PF - Väčší a menší ako  

  •  12.3 - PF - Medzi  

  •  12.4 - PF - Text obsahujúci  

  •  12.5 - PF - Vyskytujúci sa dátum  

  •  12.6 - PF - Duplicitné hodnoty  

  •  12.7 - PF - Nadpriemerné a podpriemerné hodnoty  

  •  12.8 - PF - Prvých a posledných 10 položiek  

  •  12.9 - PF - Údajové pruhy  

  •  12.10 - PF - Farebné škály  

  •  12.11 - PF - Množiny ikon  

  •  12.12 - PF - Vymazanie a úprava pravidiel  

 •  13. Ukotviť priečky - Hlavičky a stĺpca v tabuľke    

  •  13.1 - Ukotnivť priečky  

 •  14. Zabezpečenie dokumnetu | Hárok | Zošit | Odheslovanie    

  •  TABUĽKA - Zabezpečenie  

  •  14.1 - Zabezpečenie hárka  

  •  14.2 - Zabezpečenie niektorých buniek  

  •  14.3 - Zabezpečenie zošita  

  •  14.4 - Chránené zobrazenie  

  •  14.5 - Zrušenie hesla pre hárok  

 •  15. Grafy 

  •  TABUĽKA - Grafy  

  •  15.1 - Grafy - Vytvorenie grafu  

  •  15.2 - Grafy - karta Návrh - pridať prvok grafu  

  •  15.3 - Grafy - karta Návrh - ostatné možnosti  

  •  15.4 - Grafy - karta Formát  

 •  16. Správca názvov    

  •  TABUĽKA - Oblasti  

  •  16.1 - Pomenovanie a presúvanie  

  •  16.2 - Rozšírenie oblastí  

  •  16.3 - Využívanie pomenovaných oblastí vo vzorcoch  

 •  17. Prepojenia   

  •  17.1 - Vytvorenie prepojenia  

  •  17.2 - Odstránenie prepojení a zrušenie automatického vytvárania  

 •  18. Vzorce a výpočty    

  •  18.1 - Základné vzorce  

  •  18.2 - Vzorce cez PLUS  

  •  18.3 - Ukotvenie buniek  

  •  18.4 - Ukotvenie buniek - pokročilé  

  •  18.5 - Výpočty s dátumami a priority (matematické)  

  •  18.6 - Výpočty s časom  

  •  18.7 - Výpočty z hárka na hárok + ukotvenie  

  •  18.8 - Zobrazenie vzorcov, následníci a predchodcovia  

  •  18.9 - Možnosti výpočtov  

  •  18.10 - Výpočet DPH - Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne  

  •  18.11 - Vzorce cez "Prilepiť špeciálne"  

 •  19. Funkcie - Základné     

  •  TABUĽKA - Základné - funkcie  

  •  19.1 - SUM - Súčet  

  •  19.1.1 - SUM - viaceré oblasti  

  •  19.2 - AVERAGE - Priemer (aritmetický)  

  •  19.3 - MAX - maximálna hodnota  

  •  19.4 - MIN - Minimálna hodnota  

  •  19.5 - COUNT - Počet buniek - číselných  

  •  19.6 - COUNTA - Počet buniek - Číselných aj textových  

  •  19.7 - COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek  

  •  19.8 - LARGE - k-tá najväčšia hodnota  

  •  19.9 - SMALL - k-tá najmenšia hodnota  

  •  19.10 - SUBTOTAL - Súčtový riadok  

  •  19.10.1 - SUBTOTAL - najčastejšia chyba  

 •  20. Funkcie - Zaokrúhľovanie    

  •  TABUĽKA - Zaokrúhľovacie funkcie  

  •  20.1 - ROUND - Matematické zaokrúhľovanie  

  •  20.2 - ROUNDUP | ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie  

  •  20.3 - MROUND | CEILING | FLOOR - Zaokrúhľovanie na násobky čísla  

  •  20.4 - Zaokrúhľovanie na milióny  

 •  21. Funkcie - Logické    

  •  TABUĽKA - Logické - Funkcie  

  •  21.1 - IF - Vyhodnotenie jednej podmienky  

  •  21.2 - AND - Viaceré podmienky - A zároveň - Konjunkcia  

  •  21.3 - OR - Viaceré podmienky - Alebo - Disjunkcia  

  •  21.4 - IF + AND + OR - V jednom IF  

 •  22. Funkcie - Matematika s podmienkami    

  •  TABUĽKA - Matematika s podmienkami  

  •  22.1 - SUMIF - Súčet na základe podmienky  

  •  22.2 - AVERAGEIF - Priemer na základe podmienky  

  •  22.3 - COUNTIF - Počet na základe podmienky  

 •  23. Vyhľadávacie funkcie    

  •  23.1 - VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov  

  •  23.2 - HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)  

  •  23.3 - VLOOKUP - priraďovanie podľa intervalu  

  •  23.4 - VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce  

  •  23.5 - VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov  

 •  24. Kontingenčné tabuľky - Základy   

  •  TABUĽKA - Kontingenčné  

  •  24.1 - KT - Načo slúžia KT a kedy ich využívať?  

  •  24.2 - KT - Ako vytvoriť KT?  

  •  24.3 - KT - Funkcie a viaceré položky v KT  

  •  24.4 - KT - Filtrovanie v KT  

  •  24.5 - KT - Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor  

  •  24.6 - KT - 2x klik na hodnoty v KT - dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke  

 •  25. Dynamické dopĺňanie 

  •  25.1 - Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje?


Online kurz Microsoft Excel 365 je možné vyskúšať aj zdarma!