Java pre pokročilých

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.6 z 5

Hodnotenie

5x
74%
4x
19%
3x
4%
2x
4%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 13h 37m 4s
Course chapters 151 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy a do toho, čo nám ponúka. Ďalšie princípy Javy si budeme vysvetľovať podrobne (lambda, streamy a podobne). V prípade použitia tried, ktoré napríklad pristupujú k súborom, alebo pracujú s číslami či s dátumami, budeme hovoriť o základných princípoch a metódach, aby ste vedeli, ktoré triedy sa na danú vec používajú. Keby sme chceli všetky triedy vysvetliť dopodrobna, nestačili by nám ani 4 kurzy.

V novom online kurze Java pre pokročilých budem počítať s tým, že poznáš základy programovacieho jazyka Java. Videl si kurz Java pre začiatočníkov alebo iným spôsobom si sa ich naučil.

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy. Budeme si rozprávať o prácach s najpoužívanejšími triedami. Naučíme sa písať regulárne výrazy, debugovať kód, riešiť vlastné výnimky, pozrieme sa na to, ako načítavať a pracovať so súbormi.

Potom prejdeme k zložitejším témam ako sú kolekcie, generické programovanie a vnorené a vnútorné triedy.

Nakoniec to zavŕšime funkcionálnym programovaním pomocou Lambda výrazov, budeme používať Stream API, aby sme boli cool a robili veci novými spôsobmi. Budeme používať anotácie a reflexiu.

Po tomto kurze pochopíš ako pracujú niektoré Java frameworky (Spring, Hibernate), na akých princípoch sú založené. Frameworky si nebudeme vysvetľovať, ale každý používa napríklad reflexiu a anotácie. Teraz sa budeš vedieť orientovať a poznať základné princípy, ktoré tvorcovia týchto frameworkov používajú.


A okrem toho budeme veľa programovať a v kurze ťa čaká veľké množstvo domácich úloh, aby si si všetko precvičil a dostal do hlavy.

Tak neváhaj a pridaj sa ešte dnes. Poď sa naučiť viac z populárneho programovacieho jazyka JAVA.

Čo sa naučíš

 • Štádia java programu - java life cycle
 • Verzie javy, nastavenie sdk a language level kompilácie kódu
 • Boxing a unboxing
 • Výnimky
 • Vlastná výnimka
 • Balíky / packages
 • Static import
 • Numbers
 • Práca s číslami
 • Char - znaky
 • Práca s reťazcami
 • Formátovanie reťazcov
 • Advance formátovanie
 • Regulárne výrazy - 1 úvod
 • Regulárne výrazy - 2 prehľadávanie
 • Regulárne výrazy - 3 character classes a character sety
 • Regulárne výrazy - 4 Kvantifikátory
 • Regulárne výrazy - 5 boudary matchers
 • Regulárne výrazy - 6 zvyšok
 • Čítanie dát z konzoly
 • Debugovanie a StackTrace
 • Základná práca s dátumami
 • Dokumentácia a dokumentačné komentáre
 • Jar, runnable jar, manifest - čo je to
 • Vytvorenie jar súboru vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA
 • Classpath
 • IO - 1 Rôzne druhy streamov
 • IO - 2 Scanner na stremy
 • IO - 3 Path
 • IO - 4 Files - úvod, try with resources, výnimky
 • IO - 5 Files - manipulácia so súbormi a priečinkami
 • IO - 6 Varargs
 • Kolekcie - 1 úvod
 • Kolekcie - 2 Set
 • Kolekcie - 3 Lists
 • Kolekcie - 4 Maps
 • Kolekcie - 5 triedenie v kolekciách a vlastné triedenie
 • Generické programovanie - 1 úvod
 • Generické programovanie - 2 postup, konvencie
 • Generické programovanie - 3 viacero typových parametrov
 • Generické programovanie - 4 raw types
 • Generické programovanie - 5 generické metódy
 • Generické programovanie - 6 Obmedzené typové parametre - Bounded Type Parameters
 • Generické programovanie - 7 hlbšie obmedzenia - multiple bounds
 • Generické programovanie - 8 type inference
 • Generické programovanie - 9 wildcards úvod
 • Generické programovanie - 10 upper bounded wildcard
 • Generické programovanie - 11 unbounded wildcard
 • Generické programovanie - 12 lower bounded wildcard
 • Generické programovanie - 13 kedy pouzit wildcards
 • Vnorené a vnútorné triedy 1 - Vnorené triedy - statické a nestatické
 • Vnorené a vnútorné triedy 2 - Shadowing
 • Vnorené a vnútorné triedy 3 - Vnútorná anonymná trieda
 • Default metódy v rozhraniach
 • Konflikty pri rozhraniach s default metódami
 • Rozdiel medzi normálnou a default metódou. Statické metódy v rozhraniach
 • Lambda výrazy - 1 úvod
 • Lambda výrazy - 2 ako ich zostrojiť
 • Lambda výrazy - 3 príklady
 • Lambda výrazy - 4 typy lambda výrazu
 • Lambda výrazy - 5 príklad na typ lambda výrazu
 • Lambda výrazy - 6 lambda a vnútorné anonymné triedy, viac k typom
 • Lambda výrazy - 7 ďalšie zjednodušenie
 • Lambda výrazy - 8 úvod do funkcionálnych rozhraní
 • Lambda výrazy - 9 komplexnejší príklad
 • Lambda výrazy - 10 funkcionálne rozhrania
 • Lambda výrazy - 11 ošetrenie výnimiek 1 úvod
 • Lambda výrazy - 12 ošetrenie výnimiek 2 pokračovanie
 • Lambda výrazy - 13 zmrazenie hodnôt – closure
 • Lambda výrazy - 14 lambda nie je rovná vnútornej anonymnej triede
 • Lambda výrazy - 15 referencia na metódu - method reference
 • Lambda výrazy - 16 Nový spôsob iterovania cez kolekciu
 • Streamy - 1 úvod a základné operácie
 • Streamy - 2 teória ešte raz
 • Streamy - 3 teória na prax
 • Streamy - 4 Optional 1
 • Streamy - 5 Optional 2 - orElse
 • Streamy - 6 Optional 3 - real life example
 • Streamy - 7 Streamy a Optional
 • Streamy - 8 Ako generovať streamy - streamy nad primitívnymi dátovými typmi
 • Streamy - 9 Streamy a IO Streamy
 • Anotácie - 1 úvod
 • Anotácie - 2 kde sa dajú používať
 • Anotácie - 3 vlastná anotácia
 • Anotácie - 4 dokumentácia a anotácie
 • Anotácie - 5 anotácia s jednou hodnotou
 • Anotácie - 6 obmedzenia – Retention
 • Anotácie - 7 obmedzenia Target
 • Anotácie - 8 opakovanie anotácií
 • Reflexia - 1 úvod
 • Reflexia - 2 získanie Class opisu tried
 • Reflexia - 3 získavame členov triedy
 • Reflexia - 4 koniec
 • Databáza teória - 1 úvod
 • Databáza teória - 2 ako je to v jave
 • Databáza teória - 3 ORM frameworky - ako si vieme pomôcť
 • Mini ORM framewok - 1 založenie projektu
 • Mini ORM framewok - 2 anotácie
 • Mini ORM framewok - 3 výber entity pomocou id
 • Mini ORM framewok - 4 zistím anotácie pomocou reflexie
 • Mini ORM framewok - 5 zistím názov namapovanej tabuľky z anotácie
 • Mini ORM framewok - 6 zistím názvy databázových stĺpcov
 • Mini ORM framewok - 7 zistím názov stĺpca s ID anotáciou 
 • Mini ORM framewok - 8 vytvárame SQL príkaz
 • Mini ORM framewok - 9 vraciame fiktívne dáta
 • Mini ORM framewok - 10 nasetujeme dáta na objekt
 • Mini ORM framewok - 11 objekt do databázy plus Domáca úloha
 • Databáza - 1 JDBC a 5 krokov na pripojenie
 • Databáza - 2 registrácia drivera, vytvorenie url na databázu a konekcia
 • Databáza - 3 odoslanie SQL príkazu a spracovanie výsledku
 • Databáza - 4 teória, komitovanie zmien
 • Databáza - 5 prax, komitovanie, vrátenie zmien
 • Databáza - 6 Statement vs PreparedStatement
 • Databáza - 7 skrášľujeme kód - vytvárame DAO
 • Databáza - 8 načítanie dát z properties súboru
 • Databáza - 9 vytvárame OsobaDao, pekne obhospodárime s konekciou
 • Databáza - 10 - čo chýba k pripojeniu na reálnu databázu
 • Mini ORM framewok - 12 fiktívny ResultSet nahradíme skutočným ResultSetom
 • Mini ORM framewok - 13 vytvoríme prvú knižnicu a pripojíme ju k inému projektu
 • Mini ORM framewok - 14 skutočné dáta zo skutočnej databázy - trápime sa spolu
 • Mini ORM framewok - 15 nový objekt, overíme si funkčnosť


Online kurz Java pre pokročilých je možné vyskúšať aj zdarma!