SQL databázy: MySQL a SQLite

Späť na kurzy

Popis online kurzu

V tomto online kurze sa naučíš komunikovať s databázami. Databáza skladuje údaje a dokáže ti ich poskytnúť, ak sa správne spýtaš. To sa naučíš. Každá moderná stránka a aplikácia používa databázu. Všetky príspevky na sociálnej sieti, všetky produkty v eshope, všetky kurzy na tejto stránke sú uložené v databáze. Aj text, ktorý práve čítaš. Kontakty a SMSky v telefóne? Databáza. Že ti to zobrazí správne číslo, keď začneš písať "babka"? Správna žiadosť na databázu. 

Databáza drží údaje, dovolí ti pridávať nové, upravovať a mazať existujúce a vyberať špecifické údaje na základe podmienok. Ak si napríklad v e-shope vyberieš kategóriu "vysávače", nechceš tam vidieť klobásy. Preto si potrebuješ správne navrhnúť databázu a klásť jej správne otázky. Okrem toho údaje v databáze vieš analyzovať, robiť medzi nimi výpočty a štatistku. Koľko červených kolobežiek sa predalo v druhý pondelok tretieho mesiaca poobede? Databáza sa nepýta prečo to potrebuješ vedieť, ale ak jej dáš správnu žiadosť, dostaneš správnu odpoveď.

SQL databázy

S databázou komunikuješ pomocou jazyka SQL. Cieľom tohto online kurzu je naučiť ťa písať samotný SQL kód a tiež používať tento SQL kód v spolupráci s programovacím jazykom tak, aby z toho vznikla funkčná webová aplikácia. SQL je všeobecný jazyk pre komunikáciu s konkrétnym databázovým systémom. 

MySQL a SQLite patria medzi tie najpopulárnejšie pri webstránkach, aplikáciách a startupoch.

Tematicky sa kurz skladá z troch častí:

Prvá časť sa venuje databázam všeobecne. Naučíš sa tu o relačných databázových systémoch. Tie delia všetky dáta do tabuliek, ktoré spolu prepájame pomocou tzv. vzťahov. Napríklad táto stránka eviduje videá, kurzy a inštruktorov a má rovnomenné tabuľky. Prepojenia medzi nimi hovoria, že každé video patrí konkrétnemu kurzu a každý kurz patrí konkrétnemu inštruktorovi. Vďaka tomu sa na stránke kurzu vždy zobrazia správne videá a na základe sledovanosti videí vieš spraviť štatistický výstupy o populárnosti kurzov a inštruktorov. 

V tomto online kurze sa naučíš tiež rozdiely medzi MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite a NoSQL. NoSQL neskôr dostane samostatný online kurz.

Druhá časť tvorí jadro kurzu. Tu sa informácie pretavia do praxe. Tu sa naučíš písať skutočný SQL kód s praktickými ukážkami na ozajstnej databáze. Naučíš sa vytvárať databázy, spravovať ich, spúšťať databázové príkazy. Naučíš sa písať tzv. SQL queries, dopyty na databázu, klásť spomínané žiadosti. Pre svoju popularitu sa v tejto časti používa systém MySQL, ale jazyk SQL je všeobecný a jeho príkazy fungujú aj pri PostgreSQL, SQLite či Oracle.

Tretia časť vezme spomínanú databázu, preklopí ju do systému SQLite a vystavia okolo nej skutočnú aplikáciu. SQLite používaš práve teraz, pretože túto stránku čítaš v prehliadači. Alebo na telefóne. Prehliadače si tam ukladajú nastavenia, iOS, Android, Windows 10 používajú SQLite, OSX na ňom beží. Herné konzole, drony, autá, lietadlá a všemožné smart zariadenia používajú SQLite databázy, pretože sú svižné a šikovné. 

Zoznam kapitol online kurzu*

Relačné databázy pre teba a pre mňa:  

 • 01 Šťavnatý úvod do databáz
 • 02 To nádherné súznenie medzi SQL a aplikáciami 
 • 03 Relačné databázy a úvod do sexuálnych vzťahov
 • 04 Tučný ERD diagram, jeden obrázok za tisíc vťahov
 • 05 SQL vs. MySQL vs. PostgreSQL vs. MSSQL vs. Oracle vs. the World
 • 06 vs. SQLite vs. NoSQL vs. Dracula 3000
 • 07 SQL Queries, škandalózne neslýchané IDčka, URL adresy  

Nainštaluj server a skroť mocné nástroje:

 • 08 Poď, poď, insťaluj server databázový, objav phpMyAdmin boľavý
 • 09 Kreácia databázy, čo je Collation, utf8mb4, starý/dobrý import/export
 • 10 Login do databázy, vstúp do nej na hostigu, objav DB nástroje

MySQL, poď do toho:

 • 11 MySQL SELECT, SQL funkcie, naformátujem ti dátum, peňáz, text
 • 12 MySQL SELECT, stránkovanie, limity, štatistické funkcie
 • 13 MySQL INSERT, strčím ti tam hodnotu, NULL, DEFAULT
 • 14 MySQL NULLIF, ako na sladké diery v databáze a IS NULL prázdnotu
 • 15 MySQL UPDATE, upravím ti, INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE
 • 16 MySQL DELETE, TRUNCATE, CREATE, DROP, zničím ťa komplet
 • 17 MySQL LIKE, pokročilý SELECT, hľadanie v názvoch, COUNT() riadkov
 • 18 MySQL JOIN, spojenie viacerých tabuliek, jak tá scéna z avatara
 • 19 MySQL RIGHT JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, zo všetkých strán
 • 20 MySQL OUTER JOIN, UNION (nie tá poisťovňa) ALIAS (nie ten seriál)
 • 21 MySQL SUBQUERY vs JOIN, Inception medzi queries, zopakujem ti 
 • 22 MySQL GROUP BY, HAVING, DISTINCT, poradia SQL príkazov
 • 23 MySQL CREATE, vytváranie databázy, dátové typy, milión nedáš
 • 24 MySQL TRIGGER, keď sa stane niečo, nech sa stane niečo iné
 • 25 MySQL PIVOT tabuľky, VZŤAHY 1:N, 1:1, M:N, funkcia GROUP_CONCAT
 • 26 Nie sú tie PIVOT tabuľky zbytočne zložité? Kecajme radšej o kritikoch
 • 27 Niekedy stačí viac jednoduchších queries namiesto veľkého GROUP BY
 • 28 MySQL GROUP BY ešte raz, pretože naň nestačí jedno video
 • 29 MySQL GROUP BY na zlúčenie viacerých riadkov pod jeden
 • 30 INDEXy pre zrýchlenie databázy, typy, na kerý stĺpec INDEX dať
 • 31 STORED PROCEDURES, vlastné funkcie, LOOP REPEAT SQL príkazov, UNIQUE index
 • 32 MySQL EXPLAIN, rýchlosť SELECTu s a bez INDEXU, kedy ich NEpoužívať

SQLite:

 • Pracuje sa na tom:)

* do kurzu môžeš naskočiť už teraz, nové kapitoly postupne pribúdajú a na konci ich bude približne 50