Webrebel 2: PHP a MySQL

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.8 z 5

Hodnotenie

5x
91%
4x
0%
3x
5%
2x
2%
1x
2%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 19h 40m 49s
Course chapters 141 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Online kurz programovania Webrebel PHP je pokračovanie prvého úvodného kurzu Webrebel 1. V tomto kurze sa naučíš programovať dynamické webové stránky v programovacom jazyku PHP, ktoré budú komunikovať s databázou MySQL. Tento online kurz sa skladá z dvoch častí:

 1. Programovanie v jazyku PHP,
 2. MySQL databáza.

Pokiaľ chceš svoju statickú webstránku nakódovanú v čistom HTML a CSS posunúť na vyššiu úroveň, tento kurz je pre teba ako stvorený. Chceš vedieť, ako na stránku pridáš produkt, nový článok, ako spracuješ formulár od užívateľa alebo odošleš email? Všetko sa naučíš v tomto kurze Webrebel 2: PHP a MySQL. V kurze sa predpokladá, že ovládaš HTML a CSS, znalosť JavaScriptu a jQuery je výhodou.

Sleduj úvodné video z kurzu, v ktorom ti lektor Roman Hraška a.k.a. Yablko povie, aký je rozdiel medzi statickými a dynamickými stránkami, aké sú tzv. back-endové jazyky a čo sú to frameworky.


Jazyk PHP je výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk, ktorý pracuje na strane servera a využíva sa na programovanie dynamických webových stránok alebo webových aplikácií. PHP je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov súčasnosti. Bez jazyka PHP bude tvoja webstránka stále statická s tými istými dátami.

V tomto kurze programovania pre úplných začiatočníkov Webrebel 2 PHP a MySQL si po nastaveniach a úvode do programovania prejdeš jazyk PHP a spravíš niekoľko praktických príkladov. Naučíš sa, ako preposielať dáta medzi PHP a JavaScriptom cez JSON. Pozri si video z kurzu, v ktorom sa dozvieš viac o backendových jazykoch a prečo je dobré naučiť sa programovať v PHP.


V druhej časti kurzu sa dozvieš ako pracovať s MySQL databázou, ako používať AJAX a spravíš si aj login do aplikácie s registráciou užívateľov. Počas kurzu budú vysvetlené konvencie pri programovaní, aby sa v kóde vyznali aj ďalší programátori. Zvládneš používanie Cookies a Sessions a v online kurze sa budeme venovať aj bezpečnosti tvojej aplikácie (XSS, SQL injection). Po tomto kurze programovania môžeš začať kariéru webdevelopera a zrealizovať akýkoľvek vlastný nápad na internete, zamestnať sa ako PHP programátor alebo sa stať freelance webdeveloperom.


Čo všetko sa naučíš?

 • programovať v jazyku PHP,
 • písať dynamické aplikácie namiesto statických stránok,
 • čo je klient/server a request/response princíp,
 • zautomatizovať písanie HTML kódu,
 • vytvárať HTML šablóny,
 • naplniť ich dynamicky načítaným obsahom z databázy,
 • pracovať s PHP Composerom a PHP packagmi,
 • pracovať s COOKIES a SESSIONS,
 • spracovať dáta z formuláru,
 • písať čistý a bezpečný PHP kód,
 • písať bezpečné MySQL dotazy a pracovať s databázou,
 • vymieňať informácie medzi PHP a JavaScriptom cez JSON,
 • prihlasovať, registrovať používateľov,
 • pridávať, upravovať a mazať obsah na tvojej webstránke.


Čo všetko dostaneš?

 • množstvo domácich úloh, zadaní a príkladov,
 • zdrojové kódy na stiahnutie,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci,
 • časovo neobmedzený prístup ku kurzu, môžeš študovať kedy chceš a ako dlho chceš,
 • 3 GB hosting The Hosting od WebSupportu na 3 mesiace zadarmo,
 • certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaný Ministerstvom školstva SR,
 • garancia vrátenia peňazí, ak nebudeš s kurzom spokojný.


Zoznam kapitol kurzu Webrebel 2: PHP a MySQL

 

 1. Úvod do kurzu, statické vs dynamické stránky
 2. Čo sú backend jazyky a prečo PHP?
 3. Čo sú frameworky a prečo Laravel?
 4. Rozbitie stránky na kúsky + programátor má byť lenivý
 5. Ako zistíme, na ktorej podstránke sme
 6. Navigácia, menu stránky cez PHP + keď neviem, gúgľujem
 7. Automatizujeme navigáciu + nájdeme súbory cez PHP
 8. Automatizujeme navigáciu, part 2
 9. Úvod do tvorby webových aplikácií - Klient / Server princíp
 10. Úvod do tvorby webových aplikácií - Request / Response princíp
 11. Localhost, PHP server na počítači, AMP Stack (Apache, MySQL, PHP)
 12. Nastavíme Mac pre web development - Skryté súbory, plné cesty k súborom, klávesnica
 13. Nastavíme Mac - Rýchle animácie, lepšia konzola, command line devtools
 14. Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
 15. Nastavíme Mac - Hombrew package manager
 16. Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 17. Nastavíme Mac - Princíp package managerov a PHP Composer
 18. Nastavíme Mac - Inštalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 19. Nastavíme Windows pre web development - Nastavenia systému, Windows admin práva
 20. Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
 21. Nastavíme Windows - MAMP, systémové premenné
 22. Nastavíme Windows - Nastavenia php.ini, package / dependency manager
 23. Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
 24. Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
 25. Nastavíme Windows - PHP xdebug
 26. [BONUS] - Chyba "CLI prestal fungovať" vo Windows konzole
 27. TODO appka - Úvod a proces výučby
 28. TODO appka - PHPStorm a HTML kód aplikácie
 29. Spracovanie dát z formuláru, GET request, POST request, query string
 30. Na čo sú nám databázy a zobrazovanie PHP chýb?
 31. Zobrazenie PHP errorov a zmena php.ini nastavení
 32. Ako pridať package cez composer require
 33. PHP include vs require vs require_once a spojenie s databázou
 34. Databáza - DB SELECT, načítanie údajov z databázy
 35. Databáza - DB INSERT, vloženie údajov do databázy
 36. Composer update, PHP Error, Whoops a užitočnejšie výpisy chýb
 37. Ako vytvoriť databázu a rozchodiť appku, phpMyAdmin, adminer, SQL import
 38. AJAX - jQuery cez bower, exclude adresárov v PHPStorme
 39. AJAX - Uloženie novej položky do databázy cez AJAX
 40. AJAX - Zobrazenie AJAXom vloženého prvku cez fajnú animáciu
 41. AJAX - Ovládanie klávesnicou a rozmýšľanie nad prioritami
 42. Editačný formulár a vlastná 404 not found stránka
 43. Tvorba kódu, konzistentnosť, refactoring, prepisovanie a hrdosť na kód
 44. Databáza - DB UPDATE, upravenie hodnoty v databáze na novú
 45. Edit a Delete linky na editačný formulár
 46. Dizajn aplikácií, rozmýšľanie nad prioritou a pointou každej feature
 47. Databáza - DB DELETE, vymazanie záznamu z databázy, crawlers & robots
 48. Ako prepojiť HTML element s DB riadkom cez IDčko + globálne premenovanie
 49. Nech PHP aj AJAX používajú ten istý HTML kód, AJAX edit / delete linky
 50. Adresa stránky v Javascripte, ako v JS čítať hodnoty a nastavenia z PHP a CSS
 51. JSON, json_encode, json_decode, preposielanie dát medzi PHP a Javascriptom
 52. PHP funkcie isset, empty, global, vlastné PHP funkcie show_404 a get_item
 53. PHP is_ajax, ako v PHP zistiť, či request je AJAX, učesanie TODO appky
 54. Programovanie - Základy programovania
 55. Programovanie - Filozofovanie o programovaní
 56. Nastavenie Live Edit v PHPStorme, automatický resfresh stránky
 57. Programovanie - Premenné
 58. Programovanie - PHP premenné v praxi, správne názvy premenných
 59. Programovanie - Dátové typy, čísla, integer, float, modulus, type casting
 60. Programovanie - Boolean, if else elseif, ako PHP vyhodnocuje hodnoty a typy
 61. Programovanie - PSR-2 coding style, Content Type header
 62. Programovanie - Stringy, apostrofy vs. úvodzovky, zalamovanie textu
 63. Programovanie - Skryté znaky, new line, line feed LF, carriage return CR
 64. Programovanie - Polia, PHP Array, unset count sort push pop shift unshift
 65. Prechádzanie cez polia, cykly, PHP Loops, foreach while
 66. For loop, vyskočenie z cyklu, continue break, array_filter array_values
 67. Multi-dimenzionálne, asociatívne polia (for real, skutočný názov)
 68. Explode implode map trim, skrátený zápis pre PHP echo
 69. Objekty, PHP Object, kedy asociatívne pole a kedy object, a konverzie medzi nimi
 70. PHP dokumentáciia kedy použiť PHP kedy Ruby, užitočné array a string funkcie
 71. Matice, cyklenie v cykloch, ako zisťovať a overovať dátové typy premenných
 72. Funkcie 1 - Kedy ich vytvárať, ternárny operátor, parametre a argumenty funkcií
 73. Funkcie 2 - Správne názvy funkcií, premenné vo vnútri a mimo funkcie
 74. Funkcie 3 - Funkcií pre lepšiu čitateľnosť kódu, formátovanie čísel v PHP
 75. Funckie 4 - Default hodnoty, variabilný počet argumentov, DocBlock komentáre
 76. Funkcie 5 - Local global premenné, PHP $_SERVER a $GLOBALS
 77. Funkcie 6 - $_SERVER, HTTP_REFERER, redirect status code, func_get_args
 78. Zápisník - Zapisovnie do súboru, timestamp, JSON na ukladanie dát
 79. Zápisník - Čítanie zo súboru, default ?: operátor, formátovanie textu a dátumu
 80. Zápisník - JSON vs PHP serialize, == vs ===, ošetrenie vstupov a prihlásenie
 81. XSS Cross-site scripting, spracovanie viacerých inputov s rovnakým name
 82. MySQL úvod, syntax, databázové debug funkcie
 83. COOKIES, SESSIONS
 84. Session flash message, alerty o úspechu a neúspechu
 85. MySQL - SELECT, MySQL funkcie, formátovanie dátumu, textu a peňázov
 86. MySQL - SELECT 2, usporiadanie, limity, štatistické funkcie
 87. MySQL - INSERT, NULL, DEFAULT, IS NULL, NULLIF
 88. MySQL - UPDATE, DELETE, CREATE, TRUNCATE, DROP
 89. MySQL - SELECT 3, LIKE, COUNT(*) vs COUNT(1), úvod do JOIN
 90. MySQL - INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN, UNION, MULTI DELETE
 91. GROUP BY, HAVING vs WHERE, JOIN vs SUBQUERY, DISTINCT, poradie MySQL príkazov
 92. MySQL - Vytvorenie databázy pre Blog, CREATE TABLE a CREATE TRIGGER
 93. MySQL - Vzťahy 1:N, 1:1, M:N, PIVOT tabuľky, funkcia GROUP_CONCAT
 94. Blog - Magic konštanty __DIR__ a __FILE__, realpath cesty, filtrovanie dát, filter_var
 95. Blog - Čisté URL adresy, odstrániť index.php z adresy, .htaccess
 96. Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 1
 97. Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 2
 98. Blog - Pripojenie na databázu, PHP Data Objects, PDO Error modes
 99. PHP try catch, Exceptions, logovanie errorov do súboru
 100. Blog - Získanie, naformátovanie, očistenie a zobrazovanie príspevkov
 101. Blog - Automatická príprava postu na výpis, SQL Injection
 102. SQL Injection, PDO Prepared Statements
 103. Blog - Zoznam príspevkov patriacich tagu, Refactoring
 104. Blog - Editačný formulár, predvyplnenie hodnôt, predvyznačenie tagov
 105. Blog - Editácia, sanitácia, validácia, UPDATE príspevku
 106. Blog - Pridanie nového príspevku, INSERT post, validácia
 107. Blog - Mazanie, DELETE post, znovu-vyplnenie inputov ak neprejde validácia
 108. Login, PHP autentifikácia, autorizácia, HASH funkcie
 109. Autorizačné, Autentifikačné pekidže
 110. Nastavenie PHPAuth, PART 1
 111. Nastavenie PHPAuth, PART 2
 112. Registrácia používateľa, odosielanie emailov cez PHP
 113. Login, prihlásenie používateľa
 114. Login, logout, get_user, pomocné funkcie, skrytie obsahu za loginom
 115. Autorizácia, posty patria userom, majú autorov, KONIEC
 116. Záver PHP a MySQL kurzu
Online kurz Webrebel 2: PHP je možné vyskúšať aj zdarma!